V Bratislave sa v pondelok uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 12. ročníka súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2016. Ministerstvo kultúry SR odmenilo cenou Fénix za obnovu alebo reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok štyroch vlastníkov týchto objektov a udelilo štyri čestné uznania odborníkom z oblasti obnovy a záchrany pamiatkového fondu za príkladnú spoluprácu na obnove alebo reštaurovaní národných kultúrnych pamiatok.

Titulom Kultúrna pamiatka roka 2016 sa môže pýšiť obec Nitrianska Blatnica za komplexnú stavebnú obnovu a reštaurovanie Rotundy sv. Juraja, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku za reštaurovanie hlavného oltára v evanjelickom kostole v Roštári. Socha bájneho Fénixa z dielne sochára Stanislava Mikuša patrí aj Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku za komplexnú stavebnú obnovu a reštaurovanie objektu Starej synagógy v Bardejove.

Do súťaže, ktorej poslaním je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska, sa v tomto roku prihlásilo 13 projektov. Odborná porota z nich do ďalšieho hodnotenia nominovala 10 historických objektov. Cenu Kultúrna pamiatka roka symbolizuje bronzová socha bájneho Fénixa a spolu s ňou dostal každý víťaz finančnú odmenu vo výške 8300 eur.

Zdroj: uzzno.sk

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Zaujímavosti

Pozrite si tiež

Väznica v budove Okresného súdu v Bardejove

Väznica v budove Okresného súdu – vedeli ste že… v pôvodnej budove Okresného súdu na…