Mesto Bardejov zavádza od 1. júla t.r. na území mesta zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) v individuálnej bytovej zástavbe. Na jeho zber sa použijú už existujúce nádoby na BIO, t.z. spoločný zber BIO a BRKO do jednej nádoby.


Do týchto nádob tak môžete okrem tzv. “zeleného“ odpadu (pokosená tráva, seno, kvety, piliny, konáre, lístie…) ukladať aj kuchynský odpad (zvyšky ovocia a zeleniny a šupky z ich čistenia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb a pečivo…) BEZ PLASTOVÝCH ODPADOVÝCH VRECIEK!

Do týchto hnedých odpadových nádob nepatria taktiež tekutiny (polievky, či omáčky), mäso, kosti a koža, mliečne výrobky a ostatné triedené zložky komunálneho odpadu. Všetky potrebné informácie o nakladaní s komunálnym odpadom vrátane kompletného triedeného zberu sú popísané v Manuáli nakladania s komunálnymi odpadmi a VZN mesta č. 163/2016 a č.60/2004, ktoré nájdete na www.bardejov.sk.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

78. výročie oslobodenia Bardejova

Vo štvrtok 19. januára t.r. sme si spoločne pripomenuli 78. výročie oslobodenia mesta Červ…