Doterajšia nepriaznivá epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, opatrenia Mestského krízového štábu i odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ako aj všeobecne nežičlivé podmienky v uplynulých týždňoch a mesiacoch nedovolili samospráve realizovať investičný zámer rekonštrukcie rozvodov teplej a studenej vody v Zariadení pre seniorov na Toplianskej ulici – havarijný stav musel byť preto riešený iba čiastočne a v nevyhnutnom rozsahu.


Keďže sa však celková situácia v takýchto zariadeniach, kde je samospráva zriaďovateľom začala priaznivejšie vyvíjať priaznivá už od konca roku 2020, a vakcinácia zamestnancov, ale aj klientov druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19 je vysoká (zamestnanci 59%, ZpS ul. Toplianska 71%, ZpS ul. Wolkerova 83%), umožňuje to realizovať komplexnú rekonštrukciu rozvodov teplej a studenej vody v zariadení na Toplianskej ulici. Realizácia bude stáť (podľa vysúťažených podmienok) cca 50 tisíc eúr.

S rekonštrukčnými prácami sa začne s najväčšou pravdepodobnosťou od budúceho týždňa postupne po častiach tak, aby čo najmenej obmedzili denný režim klientov v zariadení. Tí budú počas dňa presunutí z ubytovacích priestorov, kde bude prebiehať rekonštrukcia do priestorov v prednej časti. Ako prvý sa vybuduje hlavný ležatý rozvod vody, ktorý sa nachádza v chodbe na prízemí ubytovacej časti a následne sa budú budovať jednotlivé stúpačky.

Predpokladá sa, že samotná odstávka vody v ubytovacej časti zariadenia bude potrebná iba na krátky čas prepojenia stúpačky zo starého na nový rozvod vody. Zamestnanci odbornej firmy, ktorá bude realizovať rekonštrukciu, budú dodržiavať prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia: každý deň prejdú zamestnanci epidemiologickým filtrom, t.z. budú testovaní v našom zariadení AG testami, ktoré poskytne samospráva Bardejova. Taktiež sa im zmeria telesná teplota, vyplnia a podpíšu čestné prehlásenie, ktoré vypracoval interný Krízový štáb, a ktoré slúži na zmapovanie ich osobnej situácie ohľadom COVIDU – 19.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…