Dňa 12.09.2018 sa uskutočnilo riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Bardejove, na ktorom bolo schválené navýšenie rozpočtu Centra sociálnych služieb v Bardejove o sumu 31 420 EUR.


Pridelené finančné prostriedky boli poskytnuté na rekonštrukciu a následnú úpravu havarijného stavu strechy na Zariadení pre seniorov na Toplianskej ulici. Celková zrekonštruovaná plocha je 2261m².

Aj touto cestou sa chceme za všetkých klientov a zamestnancov poďakovať vedeniu mesta za veľmi rýchle konanie a pomoc v danej veci, ktorá prispeje k skvalitneniu poskytovaných sociálnych služieb v meste Bardejov

Anna Göblová

riaditeľka

Fotografie pred rekonštrukciou a úpravou:

Fotografie po rekonštrukcii a úprave:

 

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Zaujímavosti

Pozrite si tiež

LETO S DRAKOM – Leto na sídlisku

Prázdniny sú už v plnom prúde a všetky deti si naplno užívajú nádherné slnečné dni a zaslú…