Pred rokom – 26. februára 2021 – bola schvaľovacím orgánom schválená projektová zmluva projektu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov“, ktorý je realizovaný v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma)“, spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR vo výške takmer 1,4 milióna €, pričom celková výška oprávnených nákladov je takmer 1,5 milióna €.

Projekt pozostáva z deviatich aktivít a viac informácií poskytne úvodná on-line konferencia, ktorá sa uskutoční 9. februára 2022 od 10.00 hod. do 11.30 hod.

Link na konferenciu:
https://mestobardejov.webex.com/mestobardejov/j.php…

Informácie o projekte nájdete aj na web stránke mesta www.klimabardejov.bardejov.sk

Informácie o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku nájdete na www.norwaygrants.sk

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Začína revitalizácia vnútroblokov na sídlisku Družba

Dnes (3.10.2022) predpoludním sa uskutočnilo odovzdanie staveniska projektu I. etapy revit…