Pred rokom – 26. februára 2021 – bola schvaľovacím orgánom schválená projektová zmluva projektu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov“, ktorý je realizovaný v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma)“, spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR vo výške takmer 1,4 milióna €, pričom celková výška oprávnených nákladov je takmer 1,5 milióna €.

Projekt pozostáva z deviatich aktivít a viac informácií poskytne úvodná on-line konferencia, ktorá sa uskutoční 9. februára 2022 od 10.00 hod. do 11.30 hod.

Link na konferenciu:
https://mestobardejov.webex.com/mestobardejov/j.php…

Informácie o projekte nájdete aj na web stránke mesta www.klimabardejov.bardejov.sk

Informácie o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku nájdete na www.norwaygrants.sk

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…