Vo štvrtok 24.9.2020 o 15.00 hod. primátor Bardejova zvolal zasadnutie Mestského krízového štábu (MsKŠ) z dôvodu prehodnotenia prijatých doterajších opatrení a úloh a prijatia nových opatrení v súvislosti s  II. vlnou ochorenia označeného ako COVID-19.


Na základe aj dnes (25.9.2020) zistených konkrétnych poznatkov prijal nasledujúce opatrenia a odporúčania:

  1. Mestský krízový štáb odporúča Mestu Bardejov vzhľadom na zvýšený výskyt COVID-19 v okrese Bardejov a na základe  odporúčania regionálneho epidemiológa RÚVZ Bardejov, vydať zákaz návštev v sociálnych zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov a to:
  • Zariadenie opatrovateľskej služby na ul. Wolkerova – 24.9.2020 od 18.00 hod.
  • Zariadenie pre seniorov na ul. Wolkerova 11 – 24.9.2020 od 18.00 hod.
  • Zariadenie pre seniorov na ul. Toplianská 9 – 24.9.2020 od 18.00 hod.
  • Komunitné centrum na ul. Poštárka – od 25.9.2020
  • Senior centrum na ul. Toplianska 9a – od 25.9.2020
  • Denný stacionár na ul. Toplianska 9a – od 25.9.2020
  1. Mestský krízový štáb odporúča Mestu Bardejov v dňoch od 28.9.2020 do 29.10.2020 poskytnúť veľkoobjemové kontajnery pre uloženie objemových odpadov pre občanov mesta podľa  vypracovaného harmonogramu.
  1. Pripraviť organizáciu 15. Mestského zastupiteľstva v Bardejove dňa 1.10.2020 o 09.00 hod. za prísnych epidemiologických a hygienických opatrení v súlade v Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/7311/2020.

Mestský krízový štáb, ako aj vedenie samosprávy žiada všetkých, ktorých sa to týka o zodpovedný prístup k dodržiavaniu opatrení, zároveň vyzýva na striktné dodržiavanie odporúčaní a opatrení Ústredného krízového štábu a RÚVZ.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…