Dnes (13.8.2020) sa v priestoroch mestského úradu (MsÚ) na ďalšom zo svojich rokovaní zišli členovia mestskej rady (MsR).


Medzi azda najdôležitejšie materiály patril Návrh nakladania s majetkom mesta a v rámci neho informácia o neúspešnosti verejnej obchodnej súťaže (VOS) na predaj pozemkov v k.ú. Bardejovská Nová Ves, do ktorej sa neprihlásil žiaden záujemca. Bude preto vypísaná nová VOS s cenou, ktorú určil znalecký posudok.

MsR taktiež odporučí zastupiteľstvu schváliť model uplatnenia zľavy z nájomného u prenajímateľov nebytových priestorov vo vlastníctve mesta: zľava predstavuje 50% nájomného za obdobie sťaženého užívania v dôsledku COVID-19, ďalšiu 50%-tnú dotáciu poskytne štát. MsR taktiež prerokovala správu o pripravenosti škôl a školských zariadení na nový školský rok, ako aj návrhy zmien a doplnkov dvoch všeobecnezáväzných nariadení mesta.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…