Dnes (3.10.2022) predpoludním sa uskutočnilo odovzdanie staveniska projektu I. etapy revitalizácie vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba.


Projekt bol podaný v máji minulého roka, schválený bol  vo februári 2022 a administratívna kontrola projektu bola ukončená v septembri tohto roka. Znamená to, že projekt oficiálne dostal zelenú: jeho obsah spočíva v úpravách  vnútrobloku na sídlisku v jeho západnej časti s dôrazom na šetrenie a skvalitnenie životného prostredia a zlepšenie kvality života v meste.

Realizovaním projektu vznikne na sídlisku park s rôznymi plochami určenými na športovo-pohybové aktivity a relax pre všetky vekové kategórie obyvateľov sídliska – chýbať nebude fontána, hracie prvky pre najmenších, lezecká stena či multifunkčné ihrisko. Celkové náklady predstavujú sumu 1 milión tristotisíc euro, schválená dotácia je 1 milión dvestotisíc, doba realizácie je podľa projektu 240 kalendárnych dní od odovzdania staveniska.

Tento projekt je jedným z tých, realizáciou ktorých samospráva napĺňa víziu skvalitňovania života obyvateľov aj na sídliskách a v mestských častiach.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…