Začalo sa z obnovou fasády malej bašty pri Hrubej bašte. Mesto na túto obnovu získalo granto vo výške 14 000 € v rámci programu Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom


Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva

Dátum podania: 08.11.2019

Doba realizácie: 08/2020 – 12/2020

Obsah projektu:

Obnoviť fasády Malej bašty (tzv. prachárne), ktoré sú v kritickom stavebno-technickom stave s vysokým stupňom degradácie omietkových vrstiev a nezodpovedajú jej pamiatkovej hodnote, v súlade s rozhodnutím KPÚ v Prešove.

Celkové predpokladané náklady: 19 836,00 €

z toho požadovaná dotácia: 18 844,00 €

Schválená dotácia: 14 000,00 €

zdroj: www. bardejov.sk

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…