Len pred niekoľkými hodinami bolo oficiálne odovzdané stavenisko, na ktorom sa bude realizovať rekonštrukcia športovej haly Mier v Bardejove. De facto týmto momentom zhotoviteľ, ktorým sa na základe ukončeného procesu verejného obstarávania stal Metrostav. a.s. Praha, pristupuje k samotnej rekonštrukcii.


Ako na oficiálnom odovzdaní staveniska povedal primátor mesta Boris Hanuščak, samospráva tak symbolicky nadväzuje na odkaz tých, ktorí sa o výstavbu haly v polovici osemdesiatych rokov minulého storočia zaslúžili. Mená ako Horký, Potanovičová, Matej, Savčinský, Novotný a ďalší by nemali byť zabudnuté: aj ich zásluhou hala vyše štyridsať rokov slúžila svojmu účelu, pričom bola svedkom nielen športových zápolení, ale aj miestom konania významných kultúrno-spoločenských podujatí.

Jej dominantné postavenie by mal rešpektovať aj návrh rekonštrukcie, pričom v širších priestorových i významových vzťahoch. Samotná rekonštrukcia bude stáť necelých 2,5 milióna eúr: tu sa patrí zdôrazniť, že 1,5 milióna tvorí – vďaka bývalému predsedovi vlády a podpredsedovi pre investície a informatizáciu P. Pellegrinimu a R. Rašimu – vládna dotácia, samospráva sa uchádza aj o mimorozpočtové zdroje z Fondu na podporu športu a dotačnej schémy Prešovského samosprávneho kraja, a nájsť bude musieť aj vlastné zdroje.

Výjazdové zasadnutie vlády z roku 2019.

Rovnako intenzívne samospráva pracuje aj na rekonštrukcii administratívnej časti a telocvične: sú podané projekty na „zelené strechy“ týchto objektov, ktoré by v prípade úspešnosti (a nie je dôvod o tom pochybovať) dotvorili celý komplex na ucelený súbor.

Termín rekonštrukcie (podľa platnej zmluvy) je 300 dní: existuje však predpoklad, že práce by mohli byť ukončené ešte do konca tohto roka. Také je prianie samosprávy, a takúto nádej na dnešnom odovzdaní staveniska vyslovil aj zástupca zhotoviteľa.

Rekonštrukcia športovej haly Mier je jedným z významných investičných počinov samosprávy v tomto roku, ale zďaleka nie jediným. Je ďalším rukolapným dôkazom faktu, že Bardejov sa aj napriek pandémii, aj napriek iným skutočnostiam dynamicky rozvíja, že jej vektor na skvalitňovanie života jeho obyvateľov je nemenný a že naše mesto je mestom zdravým, ambicióznym a otvoreným novým výzvam.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…