Od pondelka 16.marca 2020 dochádza k úprave stránkových dní a hodín Mestského úradu v Bardejove:


od 08.00 hod. sa uzatvárajú stránkové dni a hodiny práce Mestského úradu (MsÚ) v Bardejove. Pre tých obyvateľov Bardejova, ktorí z nevyhnutných dôvodov budú musieť navštíviť jeho pracoviská bude usmerňovaná ich aktivita príslušníkmi mestskej polície (MsPO). Kontaktné miesto je vytvorené na podateľni MsÚ s tým, že každý záujemca, ktorý si nevie vybaviť svoju požiadavku bez toho, aby mu nebola poskytnutá osobná konzultácia, bude konfrontovaný s príslušným vedúcim oddelenia, ktoré je kompetenčne oprávnené požiadavky občana vybavovať. Kontaktné číslo v prípade akýchkoľvek otázok je +421 54 4862 122. Toto opatrenie platí až do odvolania.

Od pondelka 16.3. sa taktiež uzatvárajú všetky základné školy, materské školy a jasle v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (toto opatrenie platí takisto až do odvolania).

V ostatných prípadoch (vrátane akútnych) samospráva odporúča  riadiť sa závermi Centrálnej krízovej komisie a ďalších kompetentných štátnych orgánov.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…