Tradícia obdarovávania v deň sviatku sv. Mikuláša sa niesla v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove v podobe vyhodnotenia literárno-vedomostnej súťaže Bardejovské povesti a príbehy, ktorá trvala od 17. 9. 2018 do 6. 12. 2018.


Súťaž usporiadali knihovníci pri príležitosti 777. výročia prvej písomnej zmienky o meste Bardejov pre žiakov druhého stupňa základných škôl. Cieľom súťaže bolo podnietiť v mládeži záujem o čítanie, či vyskúšanie si literárnej tvorby v praxi, ale aj vzbudiť záujem o históriu mesta. Úlohou súťažiacich bolo prostredníctvom istých historických faktov, ktoré získali vymyslieť vlastnú povesť alebo príbeh ľubovoľného literárneho žánru o Bardejove.

Súčasťou vyhodnotenia, ktoré sa začalo o 9:00 hod. v priestoroch študovne bol bohatý sprievodný program. O tom, že naše mesto je inšpiráciou nielen pre autorov povestí a príbehov, ale aj pre výtvarníkov presvedčila maliarka Mgr. Lucia Chocholáčková, ktorá nám pootvorila dvierka do svojej maliarskej tvorby prezentáciou omaľovaniek Bardejova a iných slovenských miest. Atmosféru blížiacich sa Vianoc priblížilo pásmo kolied v podaní žiakov z CZŠ s MŠ bl. Zefyrína pod vedením učiteľa Mgr. Peržeľa.  Program bol obohatený aj čítaním niektorých súťažných prác. Podľa slov poroty, ktorú tvorili historik a archeológ Mgr. Peter Harčar, bardejovský spisovateľ Tomáš Tinker Šoltés, DiS. art. a knihovníčka Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove Bc. Alžbeta Kutašovičová vytvorili súťažiaci hodnotné a pekné práce. „Som rád za vašu tvorivosť, že ste sa nebáli. Nevidel som tam slabú prácu, boli to hodnotné a pekné veci. Chcem vás povzbudiť nebojte sa snívať, keď vám to vydrží tak z vás budú veľmi hodnotní a dobrí ľudia a tu sa to už vo vašej čistej peknej detskej a mladej duši pretavilo,“ povedal Mgr. Peter Harčar.

Po zhodnotení súťaže samotnými porotcami nastala chvíľa vyhlasovania víťazov. V kategórii povesť získali  1. miesto Sarah Goboňová – žiačka 9. ročníka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, 2. miesto  Daniela Vaňová – žiačka 9. ročníka ZŠ v Raslaviciach, 3. miesto Aneta Salokyová – žiačka 9. ročníka ZŠ v Raslaviciach.

V kategórii príbeh získali 1. miesto Ema Kračanská – žiačka 9. ročníka ZŠ v Raslaviciach, 2. miesto Miroslava Mária Grohoľová – žiačka 9. ročníka ZŠ v Raslaviciach, 3. miesto Katarína Švecová – žiačka 8. ročníka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom.

Cenu za originalitu povesti a príbehu získali Sarah Goboňová – žiačka 9. ročníka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, Petronela Dančišinová – žiačka 7. ročníka ZŠ s MŠ Pod Papierňou, Terézia Ščurová – žiačka 6. ročníka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, Adriana Rakášová – žiačka 9. ročníka ZŠ v Malcove, Ema Kračanská – žiačka 9. ročníka ZŠ v Raslaviciach, Katarína Švecová – žiačka 8. ročníka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, Sofia Petnuchová – žiačka 5. ročníka ZŠ v Raslaviciach. Víťazi v jednotlivých kategóriách získali diplomy a vecné ceny, ktoré im  odovzdali Mgr. Peter Harčar, Tomáš Tinker Šoltés, DiS. art. a riaditeľka Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove Mgr. Iveta Michalková.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na súťaži. Osobitná vďaka patrí  súťažiacim za ich nadšenie, voľný čas a úsilie. Veríme, že účasť v súťaži Bardejovské povesti a príbehy im priniesla dobrý pocit a bola pre nich povzbudením do ďalšej práce.

Mgr. Jana Lipková,

oddelenie literatúry pre deti a mládež

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

 

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…