Prešovský samosprávny kraj spolu s regionálnymi knižnicami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti vyhlásili 3. ročník čitateľskej ankety Kniha roka PSK 2019.


V podmienkach tejto čitateľskej súťaže bolo treba nominovať knihy, ktoré boli vydané v roku 2019 a sú späté s regiónom Prešovského samosprávneho kraja tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Podmienkou bolo aj pridelené ISBN (medzinárodné štandardné číslo knihy). Knihy boli rozdelené do dvoch kategórií, t. j. odborná a krásna literatúra. Predkladateľmi mohli byť knižnice a  široká verejnosť. Pokyny a informácie o súťaži boli zverejnené na webových a facebookových stránkach všetkých knižníc. Nominovaných bolo 52 kníh, 21 bolo z krásnej a 31 z odbornej literatúry. O výsledku súťaže rozhodovalo 2570 hlasujúcich, ktorí pridelili nominovaným knihám spolu 3 276 hlasov.

Výsledky súťaže:

Kategória: Krásna literatúra

  1. miesto: Paňko, Július: Zárezy kamenistého poľa – 291 hlasov
  2. miesto: Kovács, Lajos: Iloncsí – Z vojnového denníka grófky Ilony Andrássyovej – 282           hlasov
  3. miesto: Rimová, Andrea: Dotkni sa ohňa – 238 hlasov

Kategória: Odborná literatúra

  1. miesto: Sekerák, Marek – Navrátil, Juraj: …ozaj, ako bolo?… (1919-2019) – 803 hlasov
  2. miesto: Kolektív autorov: „Ľudu verný som bol…“ – 342 hlasov
  3. miesto: Medňanská, Irena – Fecsková, Silvia (eds.): Skladateľ a pedagóg Jozef Grešák   z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia – 260 hlasov

nominácia: Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove.

 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove do súťaže nominovala 10 kníh. Pekné tretie miesto v kategórii Odborná literatúra získala publikácia z oblasti muzikológie venovaná bardejovskému rodákovi Jozefovi Grešákovi. V primárnej rovine ide o zborník z muzikologickej konferencie. Avšak skutočnosť, že téma skladateľ, pedagóg, klavirista, organista a organizátor hudobného života Jozef Grešák z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia perspektívne v horizonte decénia nebude v edičnom hľadáčiku, obe editorky sa rozhodli posunúť povahu zborníka do monografie. Obsah tohto recenzovaného zborníka má jednotnú čistú dizajnovú úpravu, ktorú s nevšednou pedantnosťou realizoval Ing. Peter Haľko, riaditeľ Univerzitnej knižnice v Prešove, s vydavateľstvom Bookman, s. r. o. v Prešove.

Obom editorkám tohto zborníka Prof. Mgr. art. Irene Medňanskej, PhD. a  Mgr. Silvii Fecskovej srdečne blahoželáme.

Víťazov vyhlásili v rámci Týždňa slovenských knižníc  vo výstavnej sieni Krajskej knižnice Pavla Országha Hviezdoslava 2.3.2020. Nominované a ocenené knihy budú prezentované aj na výstavách v jednotlivých regionálnych knižniciach Prešovského samosprávneho kraja. Vernisáž výstavy plánujeme obohatiť o prezentáciu ocenenej knihy o skladateľovi Jozefovi Grešákovi za prítomnosti oboch editoriek. Termín včas oznámime.

 

Ľudmila Matuševská

Okresná knižnica D. Gutgesela Bardejov

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…