Prešovský samosprávny kraj spolu s regionálnymi knižnicami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti vyhlásili 3. ročník čitateľskej ankety Kniha roka PSK 2019.


V podmienkach tejto čitateľskej súťaže bolo treba nominovať knihy, ktoré boli vydané v roku 2019 a sú späté s regiónom Prešovského samosprávneho kraja tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Podmienkou bolo aj pridelené ISBN (medzinárodné štandardné číslo knihy). Knihy boli rozdelené do dvoch kategórií, t. j. odborná a krásna literatúra. Predkladateľmi mohli byť knižnice a  široká verejnosť. Pokyny a informácie o súťaži boli zverejnené na webových a facebookových stránkach všetkých knižníc. Nominovaných bolo 52 kníh, 21 bolo z krásnej a 31 z odbornej literatúry. O výsledku súťaže rozhodovalo 2570 hlasujúcich, ktorí pridelili nominovaným knihám spolu 3 276 hlasov.

Výsledky súťaže:

Kategória: Krásna literatúra

  1. miesto: Paňko, Július: Zárezy kamenistého poľa – 291 hlasov
  2. miesto: Kovács, Lajos: Iloncsí – Z vojnového denníka grófky Ilony Andrássyovej – 282           hlasov
  3. miesto: Rimová, Andrea: Dotkni sa ohňa – 238 hlasov

Kategória: Odborná literatúra

  1. miesto: Sekerák, Marek – Navrátil, Juraj: …ozaj, ako bolo?… (1919-2019) – 803 hlasov
  2. miesto: Kolektív autorov: „Ľudu verný som bol…“ – 342 hlasov
  3. miesto: Medňanská, Irena – Fecsková, Silvia (eds.): Skladateľ a pedagóg Jozef Grešák   z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia – 260 hlasov

nominácia: Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove.

 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove do súťaže nominovala 10 kníh. Pekné tretie miesto v kategórii Odborná literatúra získala publikácia z oblasti muzikológie venovaná bardejovskému rodákovi Jozefovi Grešákovi. V primárnej rovine ide o zborník z muzikologickej konferencie. Avšak skutočnosť, že téma skladateľ, pedagóg, klavirista, organista a organizátor hudobného života Jozef Grešák z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia perspektívne v horizonte decénia nebude v edičnom hľadáčiku, obe editorky sa rozhodli posunúť povahu zborníka do monografie. Obsah tohto recenzovaného zborníka má jednotnú čistú dizajnovú úpravu, ktorú s nevšednou pedantnosťou realizoval Ing. Peter Haľko, riaditeľ Univerzitnej knižnice v Prešove, s vydavateľstvom Bookman, s. r. o. v Prešove.

Obom editorkám tohto zborníka Prof. Mgr. art. Irene Medňanskej, PhD. a  Mgr. Silvii Fecskovej srdečne blahoželáme.

Víťazov vyhlásili v rámci Týždňa slovenských knižníc  vo výstavnej sieni Krajskej knižnice Pavla Országha Hviezdoslava 2.3.2020. Nominované a ocenené knihy budú prezentované aj na výstavách v jednotlivých regionálnych knižniciach Prešovského samosprávneho kraja. Vernisáž výstavy plánujeme obohatiť o prezentáciu ocenenej knihy o skladateľovi Jozefovi Grešákovi za prítomnosti oboch editoriek. Termín včas oznámime.

 

Ľudmila Matuševská

Okresná knižnica D. Gutgesela Bardejov

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Výstava – VIANOCE UKRYTÉ V MOJOM BETLEHEME

Keďže aktuálnu výstavu VIANOCE UKRYTÉ V MOJOM BETLEHEME si kvôli aktuálne platným opatreni…