Na poslednom Mestskom zastupiteľstve v Bardejove, ktoré sa uskutočnilo 26.5.2022 sa prerokovalo a následne schválilo podanie niekoľkých projektov revitalizácií sídlisk.


Postupne sme Vám predstavili projekty niekoľkých etáp plánovaných revitalizácií na sídlisku o Obrancov mieru a tentokrát pre vás máme vizualizácie projektu v Bardejovskej Novej Vsi:

„Regenerácia vnútro blokových priestorov na ul. Námestie L. Berku v m. č. Bardejovská Nová Ves“
Celkové náklady: 960 576,51 € / Žiadaná výška NFP: 912 547,68 € / Spolufinancovanie: 48 028,83 €

V rámci revitalizácie vnútrobloku medzi bytovými domami na ul. Potočná, Giraltovská a Námestie L. Berku bude osadené nové detské ihrisko s hracími prvkami, inline dráha, multifunkčné ihrisko a budú zrealizované sadové úpravy. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj rekonštrukcia peších komunikácií, spevnených plôch, verejného osvetlenia, oplotenie multifunkčného ihriska a osadenie prvkov drobnej architektúry.

Žiadosti boli podané a my budeme držať palce aby boli po úspešnom prejdení schvaľovacím procesom a všetkými administratívnymi úkonmi schválené.
Ako sa vám páči tento projekt?

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…