Na poslednom Mestskom zastupiteľstve v Bardejove, ktoré sa uskutočnilo 26.5.2022 sa prerokovalo a následne schválilo podanie niekoľkých projektov revitalizácií sídlisk.


Postupne sme Vám predstavili projekty niekoľkých etáp plánovaných revitalizácií na sídlisku o Obrancov mieru a tentokrát pre vás máme vizualizácie projektu v Bardejovskej Novej Vsi:

„Regenerácia vnútro blokových priestorov na ul. Námestie L. Berku v m. č. Bardejovská Nová Ves“
Celkové náklady: 960 576,51 € / Žiadaná výška NFP: 912 547,68 € / Spolufinancovanie: 48 028,83 €

V rámci revitalizácie vnútrobloku medzi bytovými domami na ul. Potočná, Giraltovská a Námestie L. Berku bude osadené nové detské ihrisko s hracími prvkami, inline dráha, multifunkčné ihrisko a budú zrealizované sadové úpravy. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj rekonštrukcia peších komunikácií, spevnených plôch, verejného osvetlenia, oplotenie multifunkčného ihriska a osadenie prvkov drobnej architektúry.

Žiadosti boli podané a my budeme držať palce aby boli po úspešnom prejdení schvaľovacím procesom a všetkými administratívnymi úkonmi schválené.
Ako sa vám páči tento projekt?

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Kontrolný deň na stavenisku priekopového múru na ulici Krátky rad

Dnes doobeda sa konal takpovediac kontrolný deň na stavenisku priekopového múru na ulici K…