Ani sa nenazdáme a o pár mesiacov sú tu opäť Vianoce. S najkrajším sviatkom roka sa neodmysliteľne spája aj tradícia stavania betlehemu.


Pre všetkých, ktorí majú šikovné ruky, radi tvoria a udržiavajú tieto krásne vianočné tradície pripravilo Kultúrne a turistické centrum v Bardejove predvianočnú súťaž s názvom „VIANOCE UKRYTÉ V MOJOM BETLEHEME“.

Do súťaže sa so svojimi plošnými, alebo priestorovými prácami môžu zapojiť deti MŠ, žiaci ZŠ, seniori a dospelí – jednotlivci aj kolektívy. Plošné práce vo formáte min. A4, A3, alebo priestorové práce v ktorých budú min. 3 postavy a maštaľka, je potrebné riadne označiť/ meno, priezvisko, škola, bydlisko/ a doručiť do Kultúrno-turistického centra v Bardejove na Radničnom námestí 24, do 16.11.2021 do 16.00 hod.

Doručené súťažné práce budú súčasťou vianočnej výstavy v Galérii KTC, ktorá bude verejnosti prístupná od 22.11.-22.12.2021 /podľa platných epidemiologických opatrení/. Vystavené betlehemy si budú môcť súťažiaci zobrať 22.12.2021 popoludní.

propozície_výstavy

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…