Mestský podnik služieb, BAPOS, mestský podnik Bardejov, so sídlom Štefánikova 786, 085 88 Bardejov ako správca majetku Mesta Bardejov

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov.

Zdroj: FB Bapos

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…