Prešovský samosprávny kraj (PSK) v súčinnosti so štátnymi orgánmi opätovne otvára veľkokapacitné očkovacie centrum (VKOC) v priestoroch Strednej priemyselnej školy technickej (SPŠ) v Bardejove, kde sa bude dať zaočkovať vakcínami AstraZeneca ( v sobotu 15.5.2021, 1300 pacientov očkovaných druhou dávkou), a v nedeľu 16.5.2021 vakcínou Pfizer/Biontech ( 1 200 pacientov ).


Očkovanie tak bude prebiehať dva dni. Tí z čakateľov, ktorí absolvovali prvú dávku očkovania vakcínou AstraZeneca by mali od NCZI odŕžať SMS správu, ktorá im určí čas očkovania – ak sa tak nestane do piatka 14. mája 2021 do 12.00 hod., nech kontaktujú Call centrum PSK +421 902 988 406.
V prípade ostatných záujemcov o očkovanie prihlasovanie prebieha cez centrálny registračný systém NCZI www.korona.gov.sk. Opäť je k dispozícii možnosť očkovania náhradníkov prostredníctvom registračného systému Prešovského samosprávneho kraja na základe nahlásenia záujemcov ošetrujúcim lekárom, ktorí sú definovaní v prílohe vyhlášky (96/2021 Z.z.). Kraj odporúča kontaktovať oprávnených záujemcov o očkovanie s chronickými ochoreniami práve svojho ambulantného lekára, aby ich prihlásil na očkovanie.

V súvislosti s víkendovým očkovaním, a s jeho bezproblémovým priebehom bolo opätovne prijatých niekoľko opatrení, ktoré v princípe kopírujú opatrenia z 8. mája t.r.:
– samotné očkovanie bude prebiehať od 8:00 do 18:00 hod., pričom personál bude na mieste prítomný od 7:00 do 19:00 hod.,.
– príslušníci Mestskej polície ( v súčinnosti s príslušníkmi OR PZ v Bardejove) budú počas celej doby očkovania prítomní na mieste, budú koordinovať príchodzých a zabezpečovať hladký priebeh očkovania,
– ul. Komenského (pred budovou SPŠ technickej) sa v úseku cca od kruhového objazdu až po križovatku s ul. Jiráskovou pri Cirkevnej spojenej škole prispôsobí tak, aby na nej bolo možné obojsmerne pozdĺžne parkovať, rovnako bude umožnený vjazd do areálu ihriska nad internátom školy,
-príjazdové cesty budú vyznačené značkami,
– parkovisko pri tržnici pod „AB-čkom“, rovnako ako parkovisko pri ČK PLUS – Alian s.r.o. nebudú pre pacientov počas očkovacích dni dostupné,
– parkoviská v samotnom areáli SPŠ technickej budú určené výhradne pre personál a imobilných pacientov,
– parkoviská pre mobilných pacientov sú určené predovšetkým na ul. Komenského (obojsmerné pozdĺžne parkovanie) a pred Gymnáziom L. Stockela

Samospráva Bardejova i Prešovský samosprávny kraj chcú aj touto cestou vyzvať tých, ktorí sa rozhodnú dať sa cez víkend zaočkovať a prídu k SPŠ, aby prejavili ohľaduplnosť a trpezlivosť.

Foto: FB – Prešovský samosprávny kraj

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…