Dnes (18.5.2021) predpoludním navštívil Bardejov predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský v sprievode vedúcej odboru majetku a investícií PSK Lýdie Budziňákovej a riaditeľa Kancelárie predsedu PSK Mareka Cimbalu.


V priestoroch Mestského úradu v Bardejove (MsÚ) sa najprv stretol s primátorom Bardejova Borisom Hanuščakom a viceprimátormi Evou Hudákovou a Vladimírom Savčinským, ako aj s poslancom Zastupiteľstva PSK a MsZ v Bardejove Martinom Šmilňákom: ústrednými témami rozhovorov boli participácia PSK na financovaní rekonštrukcie športovej haly v Bardejove prostredníctvom dotačného systému PSK a posúdenie možností vzájomnej zámeny pozemkov.

K obom témam bolo účastníkmi stretnutia zaujaté kladné stanovisko: v prípade prvej témy bol dohodnutý vzájomne akceptovateľný postup, v prípade tej druhej bola deklarovaná obojstranná snaha celý proces iniciovať.

Samospráva Bardejova oceňuje ústretový prístup pána predsedu k obom témam pracovného stretnutia, ako aj jeho pochvalné vyjadrenia a slová uznania v súvislosti s jej participáciou na organizácii očkovania, ktoré sa konalo predminulú sobotu a minulý víkend vo veľkokapacitnom očkovacom centre.

Účastníci pracovného rokovania následne navštívili aj samotné stavenisko, ako aj lokalitu (Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka), ktorej by sa prípadná zámena pozemkov týkala.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…