S potešením oznamujeme, že projekt mesta Gorlice „Objavte geologické poklady poľsko-slovenského pohraničia“ získal finančné prostriedky z programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Dňa 3.3.2020 na pôde krajského úradu v Jasle podpísali zmluvu o jej implementácii primátor Rafał Kukla, pokladník Edyta Szilder a viceprezident rady Karpatskej asociácie euroregiónu Dawid Lasek. Stretnutia sa zúčastnil aj vedúci odd.kultúry MsÚ – Ing.Martin Choma.


 „Hodnota projektu predstavuje viac ako 250 000 PLN, z čoho 83,35% je spolufinancovanie z programu cezhraničnej spolupráce a 5% zo štátneho rozpočtu. Partnerom projektu je Bardejv, s ktorým máme partnerskú dohodu od roku 1999.“ povedal primátor Gorlíc – Rafal Kukla

 Najdôležitejším prvkom projektu bude svetelno-laserová šou „Svetlo zo Zeme“. Ďalej zorganizujeme populárnu vedeckú konferenciu v oblasti geotourizmu, vydáme krásny album – suvenír z nášho regiónu. Na propagáciu nášho mesta budeme tiež angažovať známeho influencera. Okrem toho budete mať možnosť vidieť mobilnú fotografickú výstavu zaujímavostí v pohraničí Gorlice-Bardejov. – hovorí Rafał Kukla.

 Vďaka našim projektom je Gorlice stále viac rozpoznateľná na turistickej mape Poľska. Chceme najmä, aby propagácia nebola len celoštátnou, ale aj medzinárodnou, a teda realizáciou cezhraničných projektov. – dodáva.

 Zdroj : www.gorlice.pl

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…