Samospráva Bardejova venuje značnú – a zaslúženú – pozornosť procesu vypracovávania investičných projektov, ktorými sa uchádza o nenávratné finančné prostriedky zo zdrojov Európskej únie v rámci rôznych výziev.


Podmienkou, aby bola pri vyhodnotení a následnom prideľovaní financií úspešnou je totiž kvalitne vypracovaný a profesionálne odôvodnený projekt – súdiac podľa počtu schválených, ale aj rozpracovaných projektov (vo fáze schvaľovania) je zrejmé, že Bardejov patrí medzi tie mestá Slovenska, kde to robiť vieme.

V súčasnej dobe je schválených dovedna dvadsaťjeden projektov: ich sumárna hodnota je niečo nad 18 miliónov euro.

Projekty sú zamerané na rôzne oblasti: regenerácia vnútroblokových priestorov na sídliskách, výstavba cyklochodníkov, ale aj znižovanie energetických nákladov najmä školských budov, či environmentálne, vodozádržné projekty reflektujúce na zmeny klímy a zmierňujúce jej nepriaznivé dopady.

V procese schvaľovania je ďalších šestnásť projektov v predpokladanej celkovej hodnote takmer 6 miliónov euro.

Aj tieto čísla jednoznačne dokazujú, že Bardejov je dynamicky sa rozvíjajúcim mestom, že aj napriek všetkým objektívnym ťažkostiam sa mu darí, a že aktivity smerujúce k zatraktívneniu života a zvyšovaniu jeho kvality pre obyvateľov i návštevníkov majú zmysel – a práve o to samospráve ide…

Zdroj: Mesto Bardejov

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…