Ešte v tomto roku sa rozšíri sieť mestských cyklochodníkov v Bardejove z externých zdrojov vďaka úspešnému cykloprojektu!


Ešte v minulom roku sme vás informovali, že Bardejov získal prostriedky na ďalšie rozširovanie siete cyklochodníkov v meste nadväzujúcej na už hotové projekty v okolí rieky Topľa aj s cyklolávkami a pokračujúce smerom na Mníchovský potok. V rámci „Cyklovýzvy“ Bardejov získal 4. najvyššiu dotáciu v rámci SR vo výške 629 989,76 € ! Opäť sa tak potvrdilo že naša samospráva je dlhodobo úspešná v získavaní externých zdrojov financovania na rozvojové projekty v meste. Dnes Vám prinášame exkluzívne vizualizáciu tohto projektu.

Projekt je rozdelený do dvoch častí.
1. Revitalizácia nábrežia rieky Topľa v Bardejove na ul. Pod Vinbargom – nový cyklochodník o dĺžke 260 m pozdĺž ZŠ a MŠ pod Vinbargom, vrátane chodníka pre peších a verejného osvetlenia, doplnková cyklistická infraštruktúra (5 ks prístreškov s cyklostojanmi), sadové úpravy.
2. Stavebná úprava cyklopruhov o dĺžke 2400 m, ktorá prepojí sídlisko Vinbarg s ostatnou časťou mesta.

Projekt sa bude realizovať v tomto roku a my veríme, že práce začnú už na jar, hneď ako to situácia dovolí. V uplynulom týždni sme vám ukázali vizualizácie ďalšieho pokračovania cyklochodníka na Krátkom rade, ktorého projekt čaká na najbližšiu grantovú výzvu. V krátkej dobe Vás budeme informovať aj o iných pripravovaných projektoch, na ktoré sa veľmi tešíme.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Začína revitalizácia vnútroblokov na sídlisku Družba

Dnes (3.10.2022) predpoludním sa uskutočnilo odovzdanie staveniska projektu I. etapy revit…