Ešte v tomto roku sa rozšíri sieť mestských cyklochodníkov v Bardejove z externých zdrojov vďaka úspešnému cykloprojektu!


Ešte v minulom roku sme vás informovali, že Bardejov získal prostriedky na ďalšie rozširovanie siete cyklochodníkov v meste nadväzujúcej na už hotové projekty v okolí rieky Topľa aj s cyklolávkami a pokračujúce smerom na Mníchovský potok. V rámci „Cyklovýzvy“ Bardejov získal 4. najvyššiu dotáciu v rámci SR vo výške 629 989,76 € ! Opäť sa tak potvrdilo že naša samospráva je dlhodobo úspešná v získavaní externých zdrojov financovania na rozvojové projekty v meste. Dnes Vám prinášame exkluzívne vizualizáciu tohto projektu.

Projekt je rozdelený do dvoch častí.
1. Revitalizácia nábrežia rieky Topľa v Bardejove na ul. Pod Vinbargom – nový cyklochodník o dĺžke 260 m pozdĺž ZŠ a MŠ pod Vinbargom, vrátane chodníka pre peších a verejného osvetlenia, doplnková cyklistická infraštruktúra (5 ks prístreškov s cyklostojanmi), sadové úpravy.
2. Stavebná úprava cyklopruhov o dĺžke 2400 m, ktorá prepojí sídlisko Vinbarg s ostatnou časťou mesta.

Projekt sa bude realizovať v tomto roku a my veríme, že práce začnú už na jar, hneď ako to situácia dovolí. V uplynulom týždni sme vám ukázali vizualizácie ďalšieho pokračovania cyklochodníka na Krátkom rade, ktorého projekt čaká na najbližšiu grantovú výzvu. V krátkej dobe Vás budeme informovať aj o iných pripravovaných projektoch, na ktoré sa veľmi tešíme.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…