Dostali sme milé poďakovanie za aktivity samosprávy v súvislosti so Svetovým dňom predčasne narodených detí…


Vážený pán primátor,

dovoľte mi poďakovať sa Vám a vedeniu mesta Bardejov za podporu aktivít o.z. malíček pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí aj v tomto roku.

Prostredníctvom nasvietenia Mestskej radnice na purpurovo sa mesto Bardejov pripojilo k ostatným mestám na Slovensku a takto prispelo k zvyšovaniu povedomia o problematike predčasných pôrodov.

V prílohe prikladám poďakovanie od štatutárky o.z. malíček Mgr. Ľubice Kaiserovej.

S pozdravom a prianím krásneho Adventu a Vianoc

M. Palenčárová – členka výkonného tímu o.z. malíček

 

Vážené vedenie mesta Bardejov!

Dňa 17. novembra tohto roka sa pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí v Bardejove rozsvietila na purpurovo budova Mestskej radnice.

Veľmi si vážime Vašu pomoc a podporu pri tejto aktivite, ktorou si v mestách po celom svete pripomíname neľahký príchod nedonosených detí na svet. Veríme, že aj v budúcom roku budeme môcť počítať s Vašou pomocou a podporou.

Už teraz sa tešíme na našu budúcoročnú spoluprácu, keď opäť budeme môcť aj touto cestou vyjadriť spolupatričnosť s našimi malými bojovníkmi i tými, ktorí im v rodinnom kruhu najvýraznejšie dávajú šancu kráčať životom s odvahou a húževnatosťou. Aj vďaka Vám je táto cesta pre nich ľahšia a istejšia.

Do videnia o rok!

S úctou

Mgr. Ľubica Kaiserová

štatutárna zástupkyňa

malíček, občianske združenie

Krásnohorská 11

851 07 Bratislava

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…