Dnes (8.12.2020) sa konal prvý kontrolný deň na stavbe obnovy Františkánskeho kláštora v Bardejove. Ide o medzinárodný projekt „Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v  cezhraničnom území“, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020.


Vedúcim partnerom projektu je Mesto Bardejov, ďalšími partnermi sú Mesto Grybów (Poľsko) a o.z. Náš Bardejov. Stavenisko bolo zhotoviteľovi stavby odovzdané 26.11.2020.

Projekt vychádza z potreby rozvoja turistického potenciálu cezhraničného územia, konkrétne mesta Bardejov (kráľovské mesto zapísané na listinu UNESCO) a mesta Grybów (taktiež kráľovské mesto). Napriek veľkému potenciálu a komparatívnym výhodám oproti ostatným častiam programovej oblasti, neexistujú inovatívne ponuky cestovného ruchu.

Obe mestá spája spoločná história. Mesto Grybów leží na obchodnej trase, ktorá viedla z Bardejov do severného Poľska. Na trase sa prepravovali produkty ako med, víno, sušené slivky, no v neposlednom rade aj remeselné výrobky. A práve remeslo je spoločný menovateľ a silný spojovník oboch projektov. Remeselné výrobky sú dôležitou súčasťou kultúrneho dedičstva pohraničia. Spoločné prvky remeselného kumštu, krása výrobkov, ako aj samotní remeselníci budú tvoriť základ centier tradičných remesiel, ktoré vzniknú v Bardejove a Grybówe.

Partneri disponujú dvoma vzácnymi, pamiatkovo chránenými objektmi: v Bardejove je to Františkánsky kláštor zo 14-teho storočia a v Grybówe budova bývalej telovýchovnej jednoty Sokół. Budovy sú v zlom technickom stave. V rámci projektu budú oba objekty dôkladne obnovené a zrenovované. Niektoré časti interiérov budú potrebovať reštaurátorské zásahy. Následne budú v miestnostiach zriadené remeselné dielne pre remeselníkov žijúcich v pohraničnej oblasti. Vzniknú tak centrá tradičných remesiel, pričom priestor na prezentáciu dostanú remeslá typické pre Poľsko ako aj Slovensko.

Návštevníci centier nebudú len pasívni pozorovatelia, ale budú si môcť niektoré remeslá aj vyskúšať. Projekt podporí množstvo spoločných propagačných podujatí. Vytvorenie komplexných kultúrnych produktov umožní na jednej strane uspokojiť potreby miestnej komunity a na druhej strane prilákať turistov do tejto oblasti a tým prispieť k rozvoju cestovného ruchu.

Celková hodnota projektu:  3 757 205,00 €
Oprávnené výdavky:            3 407 258,35 €
Neoprávnené výdavky:           349 946,71 €

Podiel partnera:

Mesto Bardejov: 1 743 906,00 €
Z toho: Európsky fond regionálneho rozvoja – 1 482 320,09 € (85%)
Prostriedky zo štátneho rozpočtu –                       174 390,60 € (10,00%)
Vlastný vklad –                                                       87 195,31 € (5% Oprávnené výdavky)

Miasto Grybów: 1 950 766,22 €
Z toho: Európsky fond regionálneho rozvoja  – 1 284 621,12 € (85%)
Vlastný vklad: –                                                      316 198,39 €

Náš Bardejov o.z.: 62 532,84 €
Z toho: Európsky fond regionálneho rozvoja  – 53 152,91 € (85%)
Prostriedky zo štátneho rozpočtu:                     – 6 253,28 €
Vlastný vklad:                                                   – 3 126,65 € (5% Oprávnené výdavky)

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…