Zásadnou propagáciou osobnosti a diela Bélu Kélera v roku 200. výročia jeho narodenia malo byť novodobé predvedenie vokálno-inštrumentálneho diela Karpaty, na slávnostnom koncerte vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave 26. novembra.


Symfonický orchester Slovenského rozhlasu mal viesť Adrian Kokoš, tenorové sóla predniesť Pavol Oravec, party mužského zboru  mal predviesť Spevácky zbor slovenských učiteľov a recitačných textov sa mal ujať Jozef Šimonovič. Bohužiaľ, dátum koncertu musel byť kvôli kríze spôsobenej koronavirovou pandémiou presunutý na rok 2021.

Prípravy obnovenej premiéry Karpát sa začali už v minulom roku. Spoločnosť Bélu Kélera oslovila husľového virtuóza Pavla Burdycha, aby sa ujal odbornej garancie celého projektu. V roku 2020 bola Spoločnosti Bélu Kélera z Fondu na podporu umenia schválená dotácia (FPU 20-362-04213) a práce na realizácii projektu sa mohli naplno rozbehnúť.

Pavel Burdych najprv detailne naštudoval a skompletizoval notové a textové rukopisy Karpát a následne pristúpil k ich digitálnemu prepisu. Praktickým výsledkom Burdychovej práce bude uverejnenie orchestrálnej partitúry a všetkých sólových, zborových a orchestrálnych partov tohto najrozsiahlejšieho Kélerovho diela v celosvetovo dostupnej webovej knižnici Petrucci Music Library. Súčasťou zverejnených notových materiálov bude aj súbor so syntetizátorovým zvukovým záznamom diela, vytvoreným pomocou príslušného softvéru z digitalizovanej partitúry. Ako malú náhradu za neuskutočnenú premiéru Karpát sa Spoločnosť Bélu Kélera rozhodla tento záznam postupne uverejňovať počas 4 štvrtkových večerov – 26.11., 3.12., 10.12. a 17.12 a tým predstaviť kompletné kľúčové Kélerovo dielo Karpaty.

Vo štvrtok 26.11. zaznie Predohra k hudobnému obrazu Karpaty, o týždeň neskôr 3.decembra Úvod a prvý obraz Lomnický štít, 10.decembra obrazy Popradské pleso a Železnorudné hámre, 17.12. záverečné obrazy Poľovačka a V Starom Smokovci.

Digitálny prepis rukopisu diela a jeho následné bezplatné uverejnenie na stránkach Petrucci Music Library z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Premiéra predohry k hudobnému obrazu Karpaty:

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…