V utorok podvečer zavítal na krátku pracovnú návštevu Bardejova štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR) Branislav Ondruš. Pracovného rokovania na mestskom úrade (MsÚ) sa okrem primátora Borisa Hanuščaka ako hostiteľa zúčastnili aj vedúca oddelenia sociálneho, bytového a zdravotníctva MsÚ Tatiana Fedáková a riaditeľka Centra sociálnych služieb Anna Goblová.


Ako Branislav Ondruš povedal, „ prišiel som najmä kvôli dvom záležitostiam: tou prvou je diskusia o napĺňaní programu Akčného plánu pre okres Bardejov v tých oblastiach, ktoré spadajú do gescie nášho ministerstva, tou druhou je debata o tom, ako prostredníctvom dotačného mechanizmu ministerstva podporiť poskytovanie sociálnych služieb v sociálnych zariadeniach mesta – my sme v minulosti už podporili dotáciou výstavbu výťahu pre imobilných v Centre sociálnych služieb na Wolkerovej ulici. Rozprávame sa o možnosti posilniť dopravnú službu pre klientov týchto sociálnych zariadení, chceme takisto nájsť riešenie havarijnej situácie pokiaľ ide o vodovod, a uvažujeme taktiež nad možnosťou dotačnej podpory prestavby niektorých obytných priestorov v zariadeniach sociálnych služieb na bezbariérové“.


Konkrétne závery a od nich sa odvíjajúce možnosti by mali byť známe v priebehu najbližších dvoch, možno troch týždňov.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…