V sobotu 13. februára 2021 sa uskutoční ďalšie testovanie na COVID-19, ktoré je prioritne určené pre rodičov detí materských škôl a rodičov žiakov I. stupňa základných škôl, ako aj pre študentov končiacich ročníkov stredných škôl, ktoré sú momentálne v prevádzke.


Pre potreby testovania bude vytvorených 7 odberných miest na štyroch odberných stanovištiach: Základná škola na Komenského ulici (dve odberné miesta), Základná škola B. Krpelca (dve odberné miesta), Základná škola na sídlisku Vinbarg (dve odberné miesta) a Základná škola sídlisko Poštárka (jedno odberné miesto). Na prvých troch odberných stanovištiach bude možnosť zaregistrovať sa aj pomocou online registrácie – zároveň tam bude vytvorené aj odberné miesto bez registrácie, tzv. voľné testovanie. Základná škola na sídlisku Poštárka bude fungovať iba na princípe testovania bez online registrácie.

POZOR! Na online registráciu využite, prosíme, iba oficiálnu webovú stránku mesta www.bardejov.sk, pričom zaregistrovať sa môžete od stredy, 10. februára od 18.00 hod. Ak sa pokúsite zaregistrovať na iných stránkach, alebo prostredníctvom rôznych odkazovačov môže sa stať, že vaše údaje nebudú do aktuálneho registračného systému zaznamenané!

Zároveň vás chceme láskavo požiadať, aby tí, ktorí nespadajú do predpísaného okruhu testovaných osôb, a chcú sa z rôznych príčin dať otestovať, prednostne využili kapacity odberných miest na území mesta, ktoré nie sú zriadené samosprávou Bardejova (NsP sv. Jakuba, Poliklinika ČK Plus, odberné miesto na Kukorelliho ulici a ďalšie).

Ak by sa predpokladaná kapacita odberných miest rýchlo zapĺňala, samospráva je pripravená počet odberných miest operatívne rozšíriť.

Základné údaje o testovaní „Návrat detí do škôl“ 13. februára 2021:

Čas:                                             08.00 hod. – 19.30 hod.

 

Prestávky:                                  10.00 hod. – 10.15 hod.    (hygienická prestávka)

                       13.00 hod. – 14.00 hod.    (obedňajšia prestávka)

                       17.00 hod. – 17.15 hod.    (hygienická prestávka)

 

Odberné stanovištia:               ZŠ, ul. Komenského            (2 odberné miesta, voľný odber + online rezervácia)

                      ZŠ B. Krpelca                        (2 odberné miesta, voľný odber + online rezervácia)

                      ZŠ, sídl. Vinbarg                   (2 odberné miesta, voľný odber + online rezervácia)

                      ZŠ, sídl. Poštárka                 (1 odberné miesto, voľný odber)

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…