Samospráva nášho mesta má vždy plán rozvoja na niekoľko krokov dopredu, preto patrí k najúspešnejším v získavaní grantov. V oblasti rozvoja cyklistickej siete je pripravená v rámci aktuálnej výzvy podať až tri cykloprojekty. Tento zámer odporučila schváliť aj dnešná Mestská rada. Jedným z týchto úsekov je projekt 630 metrového cyklochodníka ,ktorý spojí existujúci cyklochodník od križovatky Mníchovský potok až k obslužnej komunikácií smerom na Mokroluh ale zároveň dvoma cyklolávkami napojený najprv malou ponad Mníchovský potok a potom veľkou ponad Topľu na cestu k Starej hati. Súčasťou je aj osvetlenie a altánok pre cyklistov.

Ako sa vám tento zámer páči?

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Návšteva veľvyslanca Nórskeho kráľovstva

V utorok (2.8.2022) navštívil naše mesto mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Nórskeho kr…