Gaboltov je jedno z najvýznamnejších pútnických miest Košickej arcidiecézy. Je nepochybne známe aj veriacim z takmer celého Slovenska, ktorí každoročne putujú na toto miesto. Pútnické miesto je už celé stáročia spájané predovšetkým s úctou k Panne Márii Karmelskej a vyznačuje sa aj svätovojtešskou tradíciou.


Presný rok počiatkov prvého farského gotického kostola sa nedá presne určiť. S prvou polovicou 14. storočia sa spájajú počiatky dnešného farského kostola sv. Vojtecha a v roku 1715 bol barokovo upravený. Hlavný oltár sv. Vojtecha pochádza z polovice 17. storočia a je charakteristický stĺpovou oltárnou architektúrou s výklenkami, kde sú zobrazené jednotlivé sochy. Pre pútnikov sú najznámejšie práve bočné oltáre, kde na pravom je obraz čenstochovskej Panny Márie a na ľavom milostivý obraz Panny Márie Karmelskej.

Ako sme v úvode spomínali, s Gaboltovom sa spája aj úcta k sv. Vojtechovi, ktorý bol českým biskupom a mučeníkom. Podľa starej tradície sa tu sv. Vojtech zastavil so svojim sprievodom a napil sa z prameňa, ktorý následne požehnal. Tento prameň je v blízkosti kostola, kde je postavená aj kaplnka, ktorá je zasvätená práve spomínanému sv. Vojtechovi.

Z pútnického miesta je nádherný výhľad na kopec, kde sa vynímajú 3 veľké kríže, ktoré sú vrcholom krížovej cesty. Krížová cesta začína po ľavej strane svahu nad kostolom a jednotlivými zastaveniami sa dostaneme až k vrcholu.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Bardejov a okolie

Pozrite si tiež

O slávu Bardejova a jeho pamiatky sa postaral rozvoj cechov

Mesto UNESCO Bardejov sa preslávilo svojimi remeslami a obchodom. O slávu Bardejova a jeho…