Dnes dopoludnia, 24. mája 2022 boli samosprávou zhotoviteľom odovzdané dve staveniská, na ktorých sa v priebehu najbližších týždňov a mesiacov uskutoční realizácia projektov podporených z eurozdrojov.  


Tým prvým je projekt „Zníženie energetických nákladov materskej školy na Námestí arm. gen. L. Svobodu 15“, ktorý po úspešnej realizácii má ambíciu znížiť spotrebu energie a skvalitniť životné prostredie. Projekt rieši výmenu drevených zdvojených vonkajších okien a dverí za plastové šesťkomorové s izolačným trojsklom, zateplenie obvodového plášťa a strechy vrátane vpustí, výmenu klampiarskych konštrukcií, parapetných dosák, lemoviek, ako aj demontáž a montáž bleskozvodu. Celkové schválené oprávnené náklady sú v sume 731 735,46 €, z toho nenávratný finančný príspevok 695 148,69 €.

Druhým projektom je „Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove“ prostredníctvom realizácie opatrení na úsporu energie vyplývajúcich z energetického auditu, a to najmä komplexná obnova vonkajšieho plášťa budovy s výmenou otvorových výplní a zateplením strechy, inštalácia energeticky efektívnejších osvetľovacích telies v budove a modernizácia systému vykurovania, prípravy teplej vody a rekuperácia tepla. Celkové schválené oprávnené náklady predstavujú sumu 930 638,15 €, z toho nenávratný finančný príspevok  884 106,24 €.

Po minulotýždňovom odovzdaní staveniska rekonštrukcie ZŠ na Komenského ulici ide v krátkom časovom slede už o tretí projekt zameraný na rekonštrukciu školských a predškolských zariadení v zriadovacej pôsobnosti mesta.

Zdroj: Mesto Bardejov

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Kontrolný deň na stavenisku priekopového múru na ulici Krátky rad

Dnes doobeda sa konal takpovediac kontrolný deň na stavenisku priekopového múru na ulici K…