Dnes dopoludnia, 24. mája 2022 boli samosprávou zhotoviteľom odovzdané dve staveniská, na ktorých sa v priebehu najbližších týždňov a mesiacov uskutoční realizácia projektov podporených z eurozdrojov.  


Tým prvým je projekt „Zníženie energetických nákladov materskej školy na Námestí arm. gen. L. Svobodu 15“, ktorý po úspešnej realizácii má ambíciu znížiť spotrebu energie a skvalitniť životné prostredie. Projekt rieši výmenu drevených zdvojených vonkajších okien a dverí za plastové šesťkomorové s izolačným trojsklom, zateplenie obvodového plášťa a strechy vrátane vpustí, výmenu klampiarskych konštrukcií, parapetných dosák, lemoviek, ako aj demontáž a montáž bleskozvodu. Celkové schválené oprávnené náklady sú v sume 731 735,46 €, z toho nenávratný finančný príspevok 695 148,69 €.

Druhým projektom je „Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove“ prostredníctvom realizácie opatrení na úsporu energie vyplývajúcich z energetického auditu, a to najmä komplexná obnova vonkajšieho plášťa budovy s výmenou otvorových výplní a zateplením strechy, inštalácia energeticky efektívnejších osvetľovacích telies v budove a modernizácia systému vykurovania, prípravy teplej vody a rekuperácia tepla. Celkové schválené oprávnené náklady predstavujú sumu 930 638,15 €, z toho nenávratný finančný príspevok  884 106,24 €.

Po minulotýždňovom odovzdaní staveniska rekonštrukcie ZŠ na Komenského ulici ide v krátkom časovom slede už o tretí projekt zameraný na rekonštrukciu školských a predškolských zariadení v zriadovacej pôsobnosti mesta.

Zdroj: Mesto Bardejov

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…