Domov Články Samospráva Projekt Bardejov – Gorlice „Geoturizmus – šanca pre rozvoj poľsko-slovenského pohraničia”

Projekt Bardejov – Gorlice „Geoturizmus – šanca pre rozvoj poľsko-slovenského pohraničia”

8 .
Komentáre vypnuté na Projekt Bardejov – Gorlice „Geoturizmus – šanca pre rozvoj poľsko-slovenského pohraničia”
2,404

S radosťou Vás informujeme o tom, že projekt mesta Gorlice, ktorý sa realizuje v spolupráci s mestom Bardejov „Geoturizmus –  šanca pre rozvoj poľsko-slovenského pohraničia” získal financovanie z programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. Partnerom programu je mesto Bardejov , ktorý je od roku 1999 partnerským mestom Gorlíc.


Projekt získal 240 000 zl – 48 070,90 eur, z čoho tvorí 85% financovanie cezhraničnej spolupráce miest Gorlice – Bardejov , a 5% je zo štátneho rozpočtu.

Gorlice aj Bardejov majú vďaka svojej malebnej polohe v srdci poľských Karpát – na okraji Nízkych Beskýd unikátne geoturistické atrakcie založené na geologických zdrojoch. Gorlice sú kolískou ropného priemyslu, kde boli na svete postavené prvé ropné pece a bane a Bardejov je kúpeľné mesto s minerálnymi prameňmi. Poľsko-slovenská hranica v oblasti Gorlíc a Bardejova je jedinečná, spoločensky a jazykovo blízka oblasť so spoločnou históriou, kultúrou a tradíciou. Tiež nás spája túžba rozvíjať cestovný ruch v našom regióne, aj prostredníctvom spoločného  projektu.

Festival svetla v Gorliciach

V Gorliciach bude najdôležitejším podujatím Festival svetla.  Názov festivalu je bezprostredne spätý a nadväzuje na prívlastok mesta Gorlice – mesto svetla. Dúfame, že Festival svetla bude jedným z najdôležitejších kultúrnych podujatí v gorlickom kalendári a stane sa tak obľúbeným stretnutím Poliakov a Slovákov . Festival svetiel je úžasné predstavenie, ktoré predstaví divákom čarovný svet plný farieb, svetla a hudby, s bohatou históriou v pozadí. Priestorové lasery, len podčiarknu históriu tohto mesta, čo bude jednou z najväčších atrakcií. V závere na Vás čaká ešte jedno prekvapenie.

Mediálna kampaň projektu predpokladá realizáciu krátkeho propagačno-vzdelávacieho filmu, ktorý ukáže najväčšie geoturistické zaujímavosti pohraničia, rozvoj petrolejárskeho priemyslu v oblasti Gorlíc a históriu objavenia minerálnych vôd a kúpeľnej činnosti v Bardejovských Kúpeľoch. Film ukáže dve mestá poľsko-slovenského pohraničia a bohatstvo plynúce priamo zo zeme. Na základe filmu bude vytvorený reklamný spot, ktorý bude propagovaný v národných a regionálnych médiách v Poľsku a na Slovensku.

Zatváranie fontán s lampiónovým sprievodom a ohňovou šou v Bardejove

V partnerskom meste Bardejov bude v Promenádnom parku slávnostné zatváranie fontán ako ukončenie letnej sezóny spojené s lampiónovým sprievodom a ohňovou šou. Podujatie bude sprevádzané koncertmi z Poľska a Slovenska a spolu s ohňovou šou poukáže na dva živly – oheň a voda. Lampióny  a oheň sú symbolom svetla, lásky a víťazstva. Voda symbolizuje bohatstvo Bardejova, teda prírodné minerálne pramene.

Školenie sprievodcov

Dôležitým prvkom projektu bude školenie pre sprievodcov v cestovnom ruchu. Práve oni budú mať možnosť vidieť množstvo turistov v Bardejove a Gorliciach. Školenia geoturistiky, geológie a biológie, ktorých adresátom bude osoba v bezprostrednom kontakte s turistami a poukáže na nové možnosti nie len turistického vyžitia v našom pohraničnom regióne.

Publikácia s mapou geoturistických zaujímavostí

Publikácia v poľskom a slovenskom jazyku bude obsahovať informácie o najdôležitejších a najzaujímavejších geoturistických objektoch s osobitným dôrazom na ropu a minerálne vody. Ukáže región a jeho bohatstvo plynúce priamo zo zeme a odkazuje na propagačný slogan Gorlice Mesto Svetla ktorý prijal Gorlice, ktorý zdôrazňuje priekopnícku ťažbu ropy v globálnom meradle. V regióne Bardejov sa bude zameriavať na prírodné a liečivé minerálne vody, v Bardejovských Kúpeľoch, kde si turisti môžu vychutnať priaznivú mikroklímu, ako aj liečebné procedúry a kúpanie.

Geoturistika je v súčasnosti jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odborov cestovného ruchu, ktorý dáva vynikajúce možnosti využívať bohatstvo a rôznorodosť geologického pohraničného regiónu Poľsko – Slovensko. Môže byť jedna z foriem cestovného ruchu ako je horolezectvo a poznávacie zájazdy založené na objektoch a javoch živej a neživej prírody – Gorlice – ropné bohatstvo, Bardejov – prírodné minerálne pramene.

Projekt sa bude realizovať od júna do decembra 2018.

 

 

 

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…