Ked sme pred časom informovali o účasti oficiálnej delegácie Bardejova na medzinárodnom seminári venovanom spolupráci slovenských a ruských miest, ktorý sa konal v Bratislave a organizovalo ho Združenie miest a obcí SR (ZMOS) a Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku spomenuli sme, že naša prezentácia vyvolala oprávnený záujem o naše mesto.


Tento záujem potvrdila aj návšteva predstaviteľov Obchodného zastupiteľstva Ruskej federácie v Slovenskej republike, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 28. novembra t.r. v priestoroch mestského úradu.

Sergeja Stupara a Antona Gumennoho, ako aj zástupcov troch bardejovských podnikateľských subjektov v úvode privítal primátor Bardejova Boris Hanuščak. Oboch ruských hostí zaujímalo najmä to, s akými problémami sa podnikateľské subjekty najčastejšie potýkajú pri svojich snahách preniknúť a etablovať sa na ruskom trhu, pričom ponúkli reálnu pomoc a spoluprácu pri prekonávaní týchto prekážok či už praktickými radami, alebo formou intervencie na príslušné ruské štátne orgány.

Svoje skúsenosti, ale aj predstavy o spolupráci s potencionálnymi ruskými partnermi postupne prezentovali Miroslav Matis zo spoločnosti Obuv Špeciál, Tamara Šatánková zastupujúca Bardejovské Kúpele, a.s. a Ján Ďuraj reprezentujúci spoločnosť Kamax. Ako zhodne skonštatovali, azda najväčšou prekážkou rozvoja obojstranne prospešných vzťahov a spolupráce sú dva kľúčové momenty: zlé, respektíve nevyhovujúce logistické zabezpečenie vzhľadom na absenciu pravidelných leteckých liniek či už z Košíc, alebo Popradu, ale aj administratívne komplikované a na cestovanie náročné vybavovanie potrebných víz pre občanov SR – jediné konzulárne oddelenie sa nachádza v takmer 500 km vzdialenej Bratislave.

Na stretnutí, ktoré iniciovala samospráva Bardejova však bola prezentovaná existujúca vzájomná zhoda na tom, že región severovýchodného Slovenska má prípadným budúcim ruským partnerom čo ponúknuť: jednak v oblasti rozvoja cestovného ruchu a turizmu, ale aj v tak tradičných oblastiach, ako je obuvníctvo a strojársky priemysel. Samozrejme, že samospráva Bardejova bude prípadnú spoluprácu všemožne a v zmysle platnej legislatívy podporovať.

Závery štvrtkového stretnutia, vrátane konkrétne formulovaných požiadaviek tak slovenskej, ako aj ruskej strany budú už v najbližšej dobe spracované a mali by sa stať východiskovým materiálom pre konkretizovanie následných krokov.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…