V apríli tohto roku na výjazdovom zasadnutí Vlády SR v Bardejove, bolo Mestu Bardejov pridelených 170 tis. eur na vybudovanie tartanovej dráhy, v areáli ZŠ Komenského. Návrh, ktorý so zdôvodnením predložil  primátor mesta Boris Hanuščak, sa stretol so všeobecnou podporou členov vládneho kabinetu.


Na základe tohto uznesenia sa začalo s výstavbou nového moderného tartanového okruhu v areáli školy, ktorý nahradí pôvodný škvárový. Zásadným spôsobom sa tak zlepšia podmienky prípravy mladých atlétov i detí z ostatných škôl. ZŠ Komenského a jej atletický oddiel JAK Bardejov, dnes dosahujú skvelé výsledky v atletických súťažiach  v rámci celého Slovenska.

Výstavba tartanovej atletickej dráhy tak výrazne zlepší podmienky pre ich športovú  prípravu a je v časovej postupnosti krokov naplnením ambície samosprávy vytvoriť adekvátne podmienky pre rozvoj atletiky i ponuky športovej činnosti v našom meste.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Premeny Bardejova

Pozrite si tiež

Časové trhliny

Náš fotograf sa v uplynulom období vybral hľadať časové trhliny do mesta. Jednoznačne skve…