V súvislosti s krízovým vývojom situácie na Ukrajine organizuje samospráva Bardejova pomoc pre ľudí v núdzi, ktorí už sú, alebo majú v pláne cestovať cez Bardejov. V Bardejove je aktuálne ubytovaných približne 100 utečencov z Ukrajiny v školských internátoch. Mesto Bardejov iniciatívne pripravuje ďalšie núdzové ubytovanie pre utečencov z vojnou zmietanej Ukrajiny – predovšetkým v školských telocvičniach, keďže mesto nedisponuje ubytovacími zariadeniami. Takéto ubytovanie bude prístupné v prípade živelného nárastu utečencov, ak si to bude situácia vyžadovať.


Ak chcete ponúknuť súkromné ubytovanie, môžete sa registrovať na adrese https://pomocpreukrajinu.sk

Ak by ste chceli pomôcť materiálne, môžete tak urobiť a konkrétne veci, ktoré budú zverejnené, môžete doniesť na zberné miesto:

Areál BARDBYT-u, ul. Tarasa Ševčenka 7, Bardejov (za ZŠ B. Krpelca, smerom k rieke Topľa).

Telefonický kontakt: +421 902 875 449

Doba prevádzky: pondelok – piatok od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Tieto veci budú adresne využité pre utečencov, ktorí budú ubytovaní v meste Bardejov, prípadne kde to bude potrebné.

Tento zoznam budeme postupne aktualizovať podľa aktuálnej potreby a o všetkom budeme, samozrejme, informovať.

SÚPIS POTREBNÉHO MATERIÁLU – akútne iba základné vybavenie

(prostriedky na umývanie tela, zubné pasty a kefky, toaletný papier, plienky, mikrovláknové utierky, opakovane použiteľný riad a pod.)

Finančná pomoc je možná prostredníctvom transparentného účtu zriadeného pre tieto potreby na zabezpečenie bežného fungovania utečencov, ako aj na akútnu pomoc priamo na Ukrajinu.

Ľubovoľný finančný príspevok môžete zaslať na účet zriadený Združením miest a obcí Slovenska:

Názov účtu: ZMOS_POMOC_UKRAJINE

IBAN: SK25 0900 0000 0051 8801 0894

V spolupráci so Slovenským Červeným krížom Bardejov sa obyvatelia mesta môžu prihlásiť ako dobrovoľníci na telefónnom čísle 0903 558 931. V prípade potreby môžu pomáhať na hraniciach, alebo aj priamo v Bardejove pri koordinácii v núdzovom ubytovaní a riešení potrieb utečencov.

ĎAKUJEME !!!

Zdroj: Mesto Bardejov

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…