Kým sa ešte v tomto roku začne s revitalizáciou Družby a druhou etapou Vinbargu, mesto už podáva ďalšie projekty revitalizácií sídliska Obrancov mieru aj Bardejovskej Novej Vsi!


Na štvrtkovom Mestskom zastupiteľstve boli schválené žiadosti, ktoré mesto podáva do 12.júna v rámci žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk. Budú sa predkladať 4 etapy revitalizácie sídliska Obrancov mieru, v podobnom duchu ako bola realizovaná časť nad obchodným centrom AB. Projekty vám predstavíme postupne. Tentokrát si pozrite niektoré vizualizácie 3 etapy plánovanej revitalizácie sídliska Obrancov mieru (Komenského/Tačevská/Bezručova)( časť A a B)

  • „Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru – 3. etapa – časť A“
    Celkové náklady: 1 645 952,25 € / Žiadaná výška NFP: 1 563 654,64 € / Spolufinancovanie: 82 297,61 €
  • „Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru – 3. etapa – časť B“
    Celkové náklady: 1 035 611,31 € / Žiadaná výška NFP: 983 830,74 € / Spolufinancovanie: 51 780,57 €

V oboch projektoch sa jedná o úpravu časti sídliska Obrancov Mieru v jeho východnej časti v priestore ohraničenom na západe ul. Komenského, na severe areálom MŠ a ul. Bezručova, na východe ul. Ťačevská a na severe areálom sociálnych služieb a čerpacou stanicou. Ide o tretiu etapu revitalizácie tohto sídliska.

Predmetom úprav je kompletná regenerácia pôvodných asfaltových hracích plôch, doplnenie priestorov sídliska o nové detské ihriská, multifunkčné ihriská a iné športoviská, regenerácia existujúcich a doplnenie nových chodníkov, doplnenie mobiliáru, verejného osvetlenia a vzrastlej zelene Navrhované riešenie spočíva v oživení týchto mikropriestorov rôznymi aktivitami od detských ihrísk, cvičiacich zariadení až po multifunkčné ihriská pre športovo-pohybové a voľnočasové aktivity pre všetky vekové kategórie obyvateľov tejto časti sídliska. Jednotlivé zóny budú vzájomne prepojené novým chodníkom s mlatovým povrchom, ktorý prechádza naprieč celým územím sídliska Obrancov mieru a prepája všetky športoviská a vytvára viaceré okruhy. Spolu s chodníkom zo spevneným povrchom, ktorý je z časti pôvodný a z časti nový, predstavujú oba chodníky základnú komunikačnú kostru sídliska, ktorá prechodom cez ulicu Komenského prepája vnútrobloky riešené v 3. etape s ďalšou časťou sídliska Obrancov Mieru, riešenou v 2. etape.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…