Bardejovský rodák, hudobný skladateľ Béla Kéler prežil svoje najslávnejšie umelecké obdobie v 60. a 70. rokoch 19. storočia vo Wiesbadene, najprv na pozícii hudobného riaditeľa na dvore grófa z Nassau, neskôr viedol tamojší kúpeľný orchester. Práve wiesbadenské Hessenské štátne divadlo odštartovalo významný rok 2020, v ktorom si pripomíname 200 rokov od narodenia bardejovského rodáka.


Ako prvá zaznela Kélerova Spomienku na Bardejov, op.31 pod taktovkou šéfdirigenta Hessenského orchestra  Patricka Langeho už na novoročnom symfonickom koncerte v prvých hodinách roku 2020.

Ďalšie Kélerove skladby zazneli vo Wiesbadene na troch novoročných, beznádejne vypredaných, komorných koncertoch členov orchestra Hessenského divadla v dňoch 19., 25. a 26. januára tohto roku. Vedľa diel Lehára, Straussa, Fučíka a Lannera zaznelo päť diel Bélu Kélera – Wiesbadenský hasičský pochod, op. 66, čardáš Kytička, op. 40, polka Rheinlust, op. 85, Veľký pekelný galop, op. 60 a valčík Od Rýna k Dunaju, op. 138, podľa ktorého bol nazvaný celý koncert.

Komorný orchester tvoril sláčikový kvintet (dvoje husle, viola, violončelo, kontrabas), dychová harmónia (flauta, klarinet, lesný roh, trúbka, trombón) a klavír. Interpretačne vynikali predovšetkým výkony flautistu Thomasa Richtera a klarinetistky Dörte Sehrer, ktorých farba tónu a premyslené melodické oblúky dodávali Kélerovým kompozíciám prináležiaci esprit. Tlačený program ku koncertu obsahoval informácie o Kélerovom rodnom Bardejove s odkazom na jeho 200-ročné jubileum.

Reportáž z novoročného komorného koncertu bude súčasťou podujatia Spoznaj svojho rodáka, ktorá sa uskutoční v pondelok 17. februára 2020 o 17:00 v Poľsko-slovenskom dome v Bardejove. Hosťami moderátorky Kataríny Hricovej budú generálny riaditeľ Spoločnosti Bélu Kélera Peter Bubák, výkonná riaditeľka tej istej spoločnosti Irena Medňanská a najväčší propagátori Kélerovy hudby Pavel Burdych a Zuzana Berešová z Československého komorného dua. Akcia sa koná v spolupráci Kultúrno-turistického centra Bardejov a Spoločnosti Bélu Kélera. Z verejných zdrojov podujatie podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu Spoznaj svojho rodáka.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…