Domov Články Samospráva Plánuje sa významná rekonštrukcia cesty I/77 smerom na Bardejovské Kúpele

Plánuje sa významná rekonštrukcia cesty I/77 smerom na Bardejovské Kúpele

3 .
Komentáre vypnuté na Plánuje sa významná rekonštrukcia cesty I/77 smerom na Bardejovské Kúpele
2,558

Dnešné (28.1.2020) pracovné rokovanie zástupcov samosprávy so zástupcami Slovenskej správy ciest (SSC) sa týkalo projektu plánovanej rekonštrukcie cesty smerujúcej od obchodného domu Centrum (resp. od juhozápadného obchvatu) až po odbočku na Bardejovské Kúpele a prinieslo niekoľko záverov, ktoré budú pre čitateľov určite zaujímavé.


V prvom rade sa dohodlo, že bude iniciované stretnutie na úrovni vedenia samosprávy a vedenia SSC, ktoré by malo dať odpoveď na otázku, kde nájsť kapitálové finančné zdroje na riešenie dopravno-bezpečnostnej situácie  križovatky ul. Krátky rad – Veterná – Šiancova. Skúsenosti ukazujú, že táto križovatka patrí z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky naozaj medzi problémové, aj vzhľadom na fakt zhustenia dopravy v súvislosti s využívaním juhozápadného cestného obchvatu Bardejova.

V súčasnosti prebieha aktualizácia projektovej dokumentácie celého predpokladaného rekonštruovaného úseku (necelé 4 km) a v rámci tejto aktualizácie sa ráta aj s prehodnotením zvýšenia priepustnosti kruhovej križovatky v smere na Bardejovskú Novú Ves, čo je bezpochyby taktiež zaujímavé a z hľadiska plynulosti dopravy mimoriadne dôležité.

Nemenej dôležitou ostáva aj skutočnosť, že aktualizácia počíta aj s vybudovaním cyklochodníka – to však za predpokladu, že to umožnia priestorové možnosti, ktoré posúdi projektant.

V každom prípade však platí, že práve samospráva Bardejova je iniciátorom celého projektu a mieni ním byť až do jeho ukončenia, ktoré sa v plánoch spomína v súvislosti s rokom 2025.

 

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…