Pandémia COVID-19 sužuje nielen Slovensko a Európu, ale doslova celý svet. Rôzne štáty prijímajú rôzne opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia, ale spája ich jeden spoločný menovateľ – ochrana zdravia a životov svojich obyvateľov.


Bardejov má inštitucionalizované partnerské vzťahy s mnohými mestami sveta: zaujímalo nás, ako sa správajú a aké opatrenia prijímajú, čím žijú a v čo dúfajú naši najbližší susedia, ale aj priatelia vo vzdialenejších štátoch a tak sme ich oslovili, aby nám napísali zopár slov a odpovede na seba nenechali dlho čakať. V nasledujúcich riadkoch vám prinášame niektoré z nich…

Muszyna (Poľsko) prijala takmer dve desiatky konkrétnych opatrení, medzi nimi povinné nosenie ochranných rúšok, využitie dobrovoľníckych služieb na zabezpečenie nákupov pre najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, či obmedzenie práce úradov a verejných (rozumej samosprávnych) ustanovizní a organizácií.

Gorlice (Poľsko) takisto kladú na prvé miesto ochranu zdravia a životov svojich obyvateľov. Majúc túto prioritu na zreteli napríklad uzavreli až do odvolania všetky trhoviská, obmedzili prácu úradov, zabezpečujú taktiež donášku a rozvoz stravy pre najviac rizikové skupiny obyvateľov – samozrejmosťou je nosenie ochranných masiek a rukavíc.

V rovnakom duchu pristupujú k pandémii aj v meste Zamosc (Poľsko): tu okrem iného obmedzili aj verejnú dopravu, zatvorili detské ihriská a športové a rekreačné zariadenia a zvýšili frekvenciu hliadkovania mestskej polície.

Sárospatak (Maďarsko) zatvoril materské školy, trhoviská, miestne kúpele, domy kultúry a kluby pre seniorov, obmedzil prácu úradov a na tamojšiu kliniku vyčlenil 10 miliónov forintov. Neustále dezinfikuje verejné priestory, autobusové zastávky a odporúča obyvateľom vychádzať z domu iba v nevyhnutných prípadoch.

Naši priatelia v mestách Mikulov a Přerov (Česká republika) takisto obmedzili prácu úradov, zabezpečujú distribúciu ochranných rúšok pre najviac zraniteľných a zápisy prvákov (obdobne, ako v Bardejove ) prebiehajú v zvláštnom režime. Takisto mestská hromadná doprava funguje v „prázdninovom“ režime.

A napokon: do boja s koronavírusom sa naplno zapojilo aj mesto Calais (Francúzsko): tamojšie komunitné služby sa na dennej báze stretávajú na stretnutiach so starostom a analyzujú prijaté opatrenia, navyše mesto úzko spolupracuje so službami prefektúry Hauts de France a Regionálnou zdravotníckou agentúrou pri ochrane obyvateľov a starostlivosti o najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov.

Všetci však dúfajú, že boj bude úspešne vybojovaný a otvorí sa priestor na opätovné stretávania a návrat do „normálneho“ života.

A my – obyvatelia Bardejova – zdieľame túto nádej, samozrejme, s nimi !

Zdroj: bardejov.sk

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…