Dnes dopoludnia priamo na stavenisku podpísal primátor mesta Boris Hanuščak Zápisnicu o prevzatí staveniska rekonštrukcie základnej školy Bartolomeja Krpelca, čím sa takmer zavŕšilo niekoľkoročné úsilie samosprávy o zveľadenie aj tejto vzdelávacej ustanovizne.


Proces to bol mimoriadne náročný: najprv úsilie brzdili nevysporiadané vlastnícke vzťahy, potom sa pozornosť sústredila na hľadanie najoptimálnejšieho spôsobu financovania tohto náročného projektu. Netreba zabúdať, že objekt samotnej školy je rozľahlý, pozostávajúci s niekoľkých pavilónov a aj to kládlo zvýšené nároky na realizáciu. Financovanie rekonštrukcie je zabezpečené z viacerých zdrojov: Nórsky finančný mechanizmus poskytol nenávratný finančný príspevok (NFP) v sume 1 milión 303 tisíc €, operačný program Kvalita životného prostredia rovný 1 milión,  a na ďalšiu etapu je schválených ďalších vyše 912 tisíc €, čo dovedna činí sumu presahujúcu 3 milióny 214 tisíc €. Kofinancovanie samosprávy je vyše 165 tisíc €. I. etapa realizácie projektu zahŕňa  zateplenie obvodového plášťa na pavilónoch A, B, C,D,  výmenu strešnej krytiny so zateplením na pavilónoch A,B,C,D, výmenu starých okien za trojkomorové , výmenu všetkých vchodových dverí, výmenu radiátorov s termostatickými ventilmi +vyregulovanie kúrenia , nové maľby, nové úsporné svietidlá v triedach, nové rozvody elektrického vedenia, rozvody TÚV, II. etapa  zateplenie obvodového plášťa na pavilónoch F,H, + výmenu strešnej krytiny so zateplením na pavilónoch F, H, + všetky výmeny ako pri prvej etape, a záverečná etapa  zateplenie obvodového plášťa na pavilónoch E,G, + výmenu strešnej krytiny so zateplením na pavilónoch E, G, a taktiež všetky vyššiespomínané výmeny. V prípade prvej etapy je termín zhotovenia stanovený na 122 dní od momentu prevzatia staveniska, v prípade zvyšných etáp je to 128 dní. Úspešnou realizáciou projektu tak všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dostanú „šat“ hodný začiatku tretieho tisícročia, zodpovedajúci štandardom a trendom mesta zapísaného v Zozname kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

To isté bezo zvyšku platí aj v prípade ďalšieho investičného projektu, ktorý dnes oficiálne dostal „zelenú“: je ním realizácia technických úprav spevnených a parkových plôch na ulici Fučíkovej č.21-22. Ide o rozšírenie parkoviska pre osobné automobily s kolmým státím (vyhradené parkovanie pre obyvateľov danej lokality). Realizáciou projektu vznikne 12 parkovacích miest s rozmermi 2,4×5,00 metrov (s predĺžením 6,6 metra) celkovej plochy 200 štvorcových metrov. Treba zdôrazniť, že pri posudzovaní reálnosti realizácie projektu sa samospráva stretla s veľkým pochopením obyvateľov bytového domu, ktorí na realizáciu poskytli časť plochy, slúžiacej ako prídomové záhradky…Projekt by mal byť ukončený do dvoch mesiacov.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…