Domov Články Samospráva Nové odporúčania krízového štábu

Nové odporúčania krízového štábu

3 .
Komentáre vypnuté na Nové odporúčania krízového štábu
2,681

V pondelok (9.marca) dvakrát zasadal mestský krízový štáb, ktorý tak nadviazal na svoje sobotné zasadnutie, ale už za podstatne zmenenej situácie vo vývoji šírenia koronavírusu. Ako na popoludňajšom zasadnutí skonštatoval aj epidemiológ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bardejove Július Zbyňovský, takéto zasadnutia RÚVZ víta aj v súvislosti s ukončenými školskými prázdninami a návratom žiakov a pedagógov do školských lavíc.


Podľa informácií, ktoré na dnešnom zasadnutí odzneli je situácia v školách monitorovaná: keďže počet detí, ktorí sa vrátili z kritických miest a oblastí nie je malý, je na zvážení každého riaditeľa školského zariadenia (a tak znelo aj odporúčanie krízového štábu), aby v prípade akýchkoľvek pochybností o správnosti postupu kontaktoval RÚVZ a po konzultácii s ním prijímal ďalšie opatrenia na zamedzenie prípadného ďalšieho šírenia vírusu. Krízový štáb taktiež už skôr – až do odvolania – zrušil filmové predstavenia v kine Žriedlo a dnes prijal rozhodnutie o uzavretí mestskej plavárne, pričom taktiež až do odvolania.

Primátor mesta v tomto duchu bude listami informovať o odporúčaniach krízového štábu jednak riaditeľov mestských obchodných spoločností, ako aj riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale taktiež občanov a organizácie na území mesta o uplatňovaní prijatých preventívnych opatrení.

Krízový štáb opätovne zdôrazňuje, že týmito opatreniami nesleduje eskalovanie situácie, ale naopak – svojimi krokmi a prijímaním konkrétnych odporúčaní sa snaží o triezve posúdenie rizík a ich maximálnu elimináciu.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…