29. júna 2021 obhájil Pavel Burdych na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci svoju dizertačnú prácu s názvom „Rozšířená biografie a sumarizace díla Bély Kélera (1820-1882) s akcentem na autograf hudebního obrazu Karpaty“.


Vedúcou dizertačnej práce bola výkonná riaditeľka Spoločnosti Bélu Kélera prof. Irena Medňanská, ktorá nás nečakane opustila posledný deň v roku 2020. Celý text práce je voľne dostupný na odkaze: https://theses.cz/id/7xecva/44758077

V prvej časti dizertácie, sa autor venuje životopisu skladateľa, dirigenta a huslistu Bélu Kélera, v jednotlivých kapitolách spracováva známe informácie z dostupných slovníkov a publikácií, ale najmä ich dopĺňa informáciami z Kélerovej nemecky písanej korešpondencie sestre Emílii Vandrákovej, ktoré doposiaľ neboli nikdy použité. Ďalšie dôležité zdroje informácií v Burdychovej práci sú články z európskej aj americkej dobovej tlače z rokov 1845-1906.

V druhej časti dizertačnej práce autor prináša informácie, ktoré sa viažu k rozsiahlemu skladateľskému odkazu Bélu Kélera a sumarizáciou jeho diel vytvára historicky prvý ucelený katalóg. Podrobne popisuje Kélerove najrozsiahlejšie dielo Karpaty pre tenor, mužský zbor, symfonický orchester a recitátora, ktoré taktiež prepísal v notačnom programe. V roku 2020 bolo dielo Karpaty Spoločnosťou Bélu Kélera digitálne vydané a sprístupnené v knižnici Petrucci Music Library. Slávnostná obnovená premiéra diela sa uskutoční po 166 rokoch v piatok 29. októbra 2021 vo Veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Orchester Slovenského rozhlasu a Zbor slovenských učiteľov bude dirigovať Adrian Kokoš. V sólovom tenorovom parte sa predstaví Pavol Oravec, ktorý spolu so svojou manželkou sopranistkou Viktóriou Ballánovou účinkoval v Obradnej sieni Mestského úradu v Bardejove na tohtoročnom Záverečnom koncerte v sérii podujatí venovaných Bélovi Kélerovi.

Dizertačná práca Pavla Burdycha, naplnená množstvom nových informácií o našom významnom rodákovi Bélovi Kélerovi, sa stane podkladom pripravovanej publikácie „Syn zeme“, ktorú Spoločnosť Bélu Kélera plánuje vydať v slovensko-anglickej verzii k 140. výročiu Kélerovho úmrtia v jeseni roku 2022.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…