Vo štvrtok 12. decembra 2019 sa v čitárni Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove konala beseda pri príležitosti dvoch významných výročí. Prvé výročie, o ktorom sa hovorilo, bolo 400 rokov od smrti troch sv. košických mučeníkov, ktoré si tento rok pripomínala Košická arcidiecéza.


Druhým bolo blížiace sa 70. výročie Prešovského soboru, ktoré si bude budúci rok pripomínať Gréckokatolícka cirkev na Slovensku. Z dôvodu končiaceho sa starého roka a príchodom toho nového mala aj táto beseda názov Na prelome výročí. Pozvanie na besedu prijali vzácni hostia, prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ a rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik, s ktorými sme si pripomenuli život a odkaz troch sv. košických mučeníkov a martýrov gréckokatolíckej cirkvi. Pri tejto príležitosti sme mali možnosť predstaviť našich vzácnych hostí aj ako autorov publikácií a monografií. V úvode besedy sa prihovorila riaditeľka knižnice Mgr. Iveta Michalková, ktorá privítala pozvaných hostí a odovzdala pozdrav aj od predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD., ktorý prevzal záštitu nad týmto podujatím.

S biskupom Stanislavom Stolárikom sme hovorili o končiacom sa výročí sv. košických mučeníkov. Počas celého roka sa konali mnohé prednášky a semináre. Po všetkých farnostiach putovali relikvie mučeníkov a vyvrcholenie jubilea sa konalo 7. septembra 2019 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. A práve biskup Stanislav Stolárik napísal pred niekoľkými rokmi publikáciu Humenské kolégium a traja košickí mučeníci. V rámci besedy v krátkosti predstavil túto publikáciu, v ktorej priblížil život, mučenícku smrť, kult a odkaz sv. Mareka Križina, sv. Melichara Grodeckého SJ a sv. Štefana Pongráca SJ. Následne ich v širšom kontexte vystihol troma slovami – poznanie Boha, vernosť cirkvi a  svätosť života. Za blahoslavených ich vyhlásil pápež sv. Pius X. v roku 1905 a svätorečení boli pápežom sv. Jánom Pavlom II. v Košiciach počas jeho návštevy Slovenska v roku 1995.

zľava Ľudovít Billý, DiS. art, Mons. Stanislav Stolárik, Mons. Ján Babjak SJ, Mgr. Michal Balaščák

S otcom arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ sme si zase pripomenuli blížiace sa významné výročie pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku, a to tzv. Prešovský sobor. Vladyka Ján Babjak SJ zostavil 8-dielnu publikáciu Zostali verní. V rámci besedy otec arcibiskup všetkým prítomným v krátkosti predstavil život a odkaz nielen troch blahoslavených, biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM, biskupa Vasiľa Hopka a kňaza redemptoristu Metoda Dominika Trčku CSsR, ale priblížil aj prebiehajúci proces blahorečenia s ďalším redemptoristom otcom Jánom Mastiliakom CSsR. Zaspomínal aj na nedávno zosnulého vladyku Jána Eugena Kočiša, emeritného pražského gréckokatolíckeho pomocného biskupa, ktorý bol jedným z posledných pamätníkov tzv. Prešovského soboru.

Na záver riaditeľka knižnice poďakovala hosťom, že prijali naše pozvanie a popriala všetkým šťastné a pokojné Vianoce. K prianiu sa pripojili aj otcovia biskupi a prítomným udelili svoje požehnanie.

Autor textu: Mgr. Michal Balaščák, Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…