Dnes (19.8.2020) sa v priestoroch mestského úradu (MsÚ) konalo v poradí XIV. mimoriadne rokovanie mestského poslaneckého zboru, ktorého sa zúčastnilo dovedna 20 z 25-tich zvolených poslancov.


Poslanci na dnešnom rokovaní o.i. schválili výšku zliav na nájomnom na nebytové priestory, ktoré sú vo vlastníctve mesta tak, že prenajímateľ, t.j. Mesto Bardejov zľaví z nájmu 50% za obdobie, keď mal nájomca zatvorenú svoju prevádzku a druhú časť bude tvoriť príspevok štátu, čiže štát preplatí zvyšok nájmu a nájomca nebude platiť nič.

Schválené bolo aj zverenie dvoch stavieb do správy spoločnosti Bardterm, s.r.o. a Základnej školy na sídlisku Vinbarg, ako aj nájmy nehnuteľného majetku mesta. Bez rozpravy boli schválené aj zmeny a doplnky dvoch všeobecne záväzných nariadení mesta: jedno sa týkalo určenia školských obvodov a druhé dodržiavania čistoty a poriadku na území mesta.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…