Dnes (19.8.2020) sa v priestoroch mestského úradu (MsÚ) konalo v poradí XIV. mimoriadne rokovanie mestského poslaneckého zboru, ktorého sa zúčastnilo dovedna 20 z 25-tich zvolených poslancov.


Poslanci na dnešnom rokovaní o.i. schválili výšku zliav na nájomnom na nebytové priestory, ktoré sú vo vlastníctve mesta tak, že prenajímateľ, t.j. Mesto Bardejov zľaví z nájmu 50% za obdobie, keď mal nájomca zatvorenú svoju prevádzku a druhú časť bude tvoriť príspevok štátu, čiže štát preplatí zvyšok nájmu a nájomca nebude platiť nič.

Schválené bolo aj zverenie dvoch stavieb do správy spoločnosti Bardterm, s.r.o. a Základnej školy na sídlisku Vinbarg, ako aj nájmy nehnuteľného majetku mesta. Bez rozpravy boli schválené aj zmeny a doplnky dvoch všeobecne záväzných nariadení mesta: jedno sa týkalo určenia školských obvodov a druhé dodržiavania čistoty a poriadku na území mesta.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Revitalizácia sídliska Družba napreduje

Revitalizácia sídliska Družba vyzerá už teraz skvele. Prvá etapa je krátko pred ukončením …