Skvelá správa: Materská škôlka „Kvapôčka“ na Komenského 24, sa bude rekonštruovať!


Mesto Bardejov včera 15.3.2017 včera prijalo opäť skvelú právu. V rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia bol schválený projekt „Zníženie energetických nákladov MŠ Komenského 24, Bardejov !

Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 542 619,26 € a z čoho 95 percent tvorí nenávratný finančný príspevok. Mesto tak spolufinancuje projekt vlastnými zdrojmi len vo výške 27 130, 96 € .

Potvrdzuje sa tak fakt, že naše mesto podáva kvalitné projekty, čo nás veľmi teší. Podľa našich informácií sa s rekonštrukciu začne v máji tak aby sa nenarušila prevádzka škôlky. Hneď po doručení správy zvolal primátor mesta MUDr.Boris Hanuščak pracovnú poradu aby sa dohodol ďalší postup všetkých potrebných úkonov smerujúci k začatiu tejto dlho očakávanej rekonštrukcie. O jej priebehu Vás budeme samozrejme informovať.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Zo života škôl

Pozrite si tiež

Deň ZEME s MO SRZ v Bardejove

Aj tento rok žiaci ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove oslávili DEŇ ZEME rôznymi zaujímavým…