Dnes (22.10.2020) v Bardejove opätovne zasadal mestský krízový štáb (MsKŠ). Počas rokovania bolo zosumarizované plnenie úloh, ktoré sú na samosprávu kladené v súvislosti s víkendovým testovaním na COVID-19: prakticky všetky boli splnené, alebo sú v plnení.


Podľa posledných informácií nastali dve významnejšie zmeny – v prípade odberného miesta v Základnej škole s materskou školou na ulici Pod Papierňou bude toto situované do priestorov telocvične. K tomuto rozhodnutiu, ktoré bolo odkonzultované s predstaviteľmi ministerstva obrany samospráva dospela na základe požiadaviek rodičov detí, ktoré navštevujú materskú školu. Druhou zmenou je, že sa mierne upravuje doba trvania: to síce bude prebiehať v čase od 08.00 do 20.00 hod., ale s prestávkou na dezinfekciu od 12.00 do 13.00 hod.!

Krízový štáb chce ešte raz vyzvať všetkých, ktorí sa dobrovoľne rozhodnú dať sa otestovať, aby dodržiavali hygienicko-epidemiologické nariadenia, boli obozretní, disciplinovaní a ohľaduplní k ostatným !

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…