Vedeli ste, že Poľské mesto Sandomierz sa spomína v prvej písomnej zmienke o Bardejove z roku 1241. V listine sa píše ako sa haličské knieža Daniel vracal z pytačiek cez Bardejov a prišiel do Sandomierza.


Pred dvoma rokmi takto zámok v Sandomierzi hostil našu výstavu o Bardejove a vytvoril sa tak aj základ pre našu ďalšiu spoluprácu. Spoločne s tamojším múzeom sme medzitým pripravili niekoľko medzinárodných projektov a jeden z nich sa nám v tomto roku podalo aj napriek korona kríze zrealizovať.

Začiatkom tohto týždňa k nám kuriérom dorazila výstava, ktorú sme v spolupráci so Šarišským múzeom nainštalovali a je pripravená na vašu návštevu. Samozrejme za dodržiavania epidemiologických nariadení. Okrem výstavy a filmov sú pripravené aj propagačné materiály v poľskom, anglickom a slovenskom jazyku.

Pre tých z Vás, ktorí nemôžu zavitať do múzea, je k dispozícii virtuálna prehliadky Sandomierza: http://www.pomnikhistorii.zamek-sandomierz.pl

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” w ramach Programu „Kultura Inspirująca”

Spolufinancované zo zdrojov Ministersva kultúry a nádorného dedičstva Poľskej republiky v ránci programu „ Inšpirujúca Kultúra”

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…