Začiatok mesiaca sa v Galérii Poľsko-slovenského domu opäť niesol v umeleckom duchu. Tentokrát nám výstavný priestor zaplnili obrazy poľského umelca Adama Papke.


Výstavu pod názvom Krajina objavené akvarelom, sme za účasti autora slávnostne otvorili piatok t.j. 7.10.2022. Priebeh vernisáže svojou hrou na gitare doprevádzal Janko Račko.

Autor sa vo svojej tvorbe špecializuje na náročnú techniku akvarelu, ktorá si vyžaduje okamžité rozhodovanie pri umiestňovaní každej farebnej škvrny. V tejto neľahkej a jedinečnej technike hľadá osobnú formu prejavu. Zúčastnil sa na mnohých kolektívnych výstavách a má za sebou niekoľko desiatok individuálnych výstav doma i v zahraničí. Jeho diela sú uložené v niekoľkých múzeách a súkromných zbierkach, napr. Nemecko, USA, Kanada, Japonsko, Španielsko, Taliansko a iné.

Výstava potrvá do 28.10.2022. Srdečne pozývame a tešíme sa na vašu návštevu.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…