Domov Články Samospráva Kontrolný deň v areáli Židovského suburbia

Kontrolný deň v areáli Židovského suburbia

3 .
Komentáre vypnuté na Kontrolný deň v areáli Židovského suburbia
565

„Začiatkom roku 2023 sa začali v areáli Židovského suburbia v Bardejove práce na komplexnej obnove historického objektu Budovy zhromaždenia (Beth — Hamidraš).


Budova zhromaždenia je súčasťou Židovského suburbia, najvýznamnejšej stavebnej pamiatky židovského kultúrneho dedičstva v Bardejove, ktoré je zároveň neoddeliteľnou súčasťou zápisu Bardejova do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Stavebníkom je Fond Židovského Dedičstva v Bardejove n.o., miestna pobočka Výboru pre záchranu Bardejovského židovského dedičstva(the Bardejov Jewish Preservation Committee), realizátorom stavebných prác reštaurátorský ateliér akademického sochára Martina Kutného. Projekt je financovaný s finančnou podporou z Ministerstva kultúry SR s termínom ukončenia obnovy 30.12.2023.

V stredu 22.3.2023 sa konal na stavbe kontrolný deň za účasti pána Emila Fisha, otca myšlienky obnovy a predsedu Výboru pre záchranu Bardejovského židovského dedičstva a Gioru Solara, architekta a Čestného občana mesta Bardejov.

Zámerom využitia obnoveného objektu Budovy zhromaždenia je zriadenie muzeálnej expozície, ktorá bude reprezentovať bohaté židovské kultúrne a historické dedičstvo. Objekt je navrhnutý tak, aby jeho budúce užívanie bolo flexibilné a umožňovalo jeho viacúčelové využitie vo forme reprezentatívneho priestoru pre spoločenské a kultúrne udalosti primeraného rozsahu. Dlhodobou prioritou Výboru pre záchranu Bardejovského židovského dedičstva je prepojenie všetkých stavieb areálu Židovského suburbia, otvorených plôch a Pamätníka holokaustu, ktorého realizáciu tiež inicioval Emil Fish, do kompaktnej zóny svetového kultúrneho dedičstva. Tá bude po komplexnej obnove slúžiť pre potreby miestnej komunity a zároveň umožní prezentáciu židovského kultúrneho a historického dedičstva návštevníkom areálu a turistom z iných miest a krajín.“

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…