V závere týždňa absolvoval primátor Bardejova Boris Hanuščak kontrolný deň na dvoch stavbách, ktoré sú z hľadiska celospoločenskej potreby mimoriadne dôležité: sú nimi kino Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch a jeden z pavilónov materskej školy na Gorkého ulici. Na financovanie oboch projektov boli použité aj mimorozpočtové zdroje.


V kine finišujú práce na osadzovaní nových sedačiek, ktoré sú inštalované na už upravených schodištiach (vrátane ich podsvietenia), položená je nová podlaha a celkovo je zrekonštruované kino pripravené prijať prvých návštevníkov.

Bohužiaľ, aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 nedovoľuje organizovať žiadne masové kultúrno-spoločenské podujatia, na čom sa zhodol aj mestský krízový štáb.

Práce pokračujú aj na rekonštrukcii pavilónu materskej školy na Gorkého ulici: tu sa predpokladá komplexná úprava vnútorných priestorov vrátane podláh, výmena okien, zateplenie celej budovy  a uvažuje sa aj s pokládkou nového asfaltu v areáli škôlky, ktorý je už značne zastaralý.

Oba tieto investičné projekty majú jediný cieľ: opäť skvalitniť život v meste a poskytnúť užívateľom štandardy na úrovni tretieho tisícročia, a potvrdzujú fakt, že aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii sa rozvojové aktivity v meste nezastavili, ale kontinuálne pokračujú v zmysle samosprávou prijatých zámerov.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…