Dnes (16.6.2021) dopoludnia absolvovali primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) a odborní pracovníci úradu dve kontroly dvoch stavieb: staveniska rekonštrukcie kláštora Františkánov, a stavby rekonštrukcie športovej haly Mier.


Dnes (16.6.2021) dopoludnia absolvovali primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) a odborní pracovníci úradu dve kontroly dvoch stavieb: staveniska rekonštrukcie kláštora Františkánov, a stavby rekonštrukcie športovej haly Mier. Cieľom bola detailizácia a verifikovanie finančných nákladov, súvisiacich s navýšením kvôli prácam naviac. V prípade kláštora si ich vyžiadali dodatočné reštaurátorské práce na fasádach objektu a a v Rajskom dvore. Mimochodom, reštaurátorský i archeologický výskum, ktorý tu prebiehal a v princípe ešte stále prebieha odkryl mnohé zaujímavé skutočnosti, ktoré boli doteraz iba v rovine predpokladov, resp. dohadov a po ukončení rekonštrukcie by mali byť akousi pridanou hodnotou celého projektu.

Podstatne vyšší objem finančných zdrojov si bude vyžadovať rekonštrukcia športovej haly. Dnes bolo identifikovaných a verifikovaných 16 najdôležitejších doplnkových stavebných úprav, ktoré buď nezohľadňoval projekt, alebo sú vynútené zisteným stavom po odstránení opláštenia. Medzi najzávažnejšie zistenia, ktoré bude treba sanovať patrí „sadanie“ budovy o 22 cm: je preto potrebné vytvoriť statické zabezpečenie oceľovej konštrukcie strechy, a taktiež je potrebná výmena poškodených nosných panelov. Ďalším problematickým bodom je komplexná výmena elektroinštalácie a vyčistenie vzduchotechniky (ako aj jej mierna modifikácia oproti projektu), a taktiež odstránenie šiestich izolačných vrstiev lepenkového pokrytia strechy, ako aj ďalšie úpravy. Takmer polovica z navýšených zdrojov je odôvodňovaná o.i. i nárastom cien stavebných materiálov.

Všetky tieto zmeny budú predložené na rokovania príslušných komisií, a následne (aj s ich odporúčaniami) aj na zasadnutie MsZ.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

78. výročie oslobodenia Bardejova

Vo štvrtok 19. januára t.r. sme si spoločne pripomenuli 78. výročie oslobodenia mesta Červ…