Viete, čo majú spoločné pyramídy v Gíze a Bardejov? Sú zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 


Aj to sa okrem iného dozvedeli tretiaci na Základnej škole na Komenského ulici v rámci predmetu Obohatenie, ktorý majú iba triedy intelektovo nadaných žiakov. V prvom ročníku to boli dinosaury, v druhom vesmír a  tomto školskom roku sa tretiaci zaoberali starovekými civilizáciami: Sumerskou ríšou, starovekým Egyptom a Gréckom. Celoročná téma vyústila do prezentácie ročníkových prác.

Pred publikom, ktoré tvorili pedagógovia, rodičia a pozvaní hostia sa podelili o svoje poznatky a vedomosti . Výborne zvládli nielen tému, ale aj prácu v programe  powerpoint. Jednotlivé výstupy boli odmeňované nadšeným potleskom prítomných, ktorý bol ocenením vysokej úrovne prác žiakov. V porovnaní  s prvým ročníkom urobili obrovský pokrok.

Aj keď každý z nich bojoval aj s trémou, 10 – 15 minútové monológy a následné odpovede na zvedavé otázky z publika všetci zvládli, s ohľadom na ich vek, fantasticky. Aj samotní rodičia sa dozvedeli od svojich detí množstvo zaujímavých poznatkov z danej problematiky a každý výstup sledovali s veľkým zaujatím.

Je to pozitívne zistenie, že deti sa chcú učiť nové veci a dokážu svojimi vedomosťami obohatiť nielen seba, ale aj svojich rodičov.

M.Peláková

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Zo života škôl

Pozrite si tiež

Na Zborovskom hrade sa objavil dráčik

Uplynulý piatok 13-teho, s ktorým sa spájajú rôzne legendy o nešťastnom dni, bol pre dráči…